Naprawianie problemów z usługą Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Naprawianie problemów z usługą Tekla Model Sharing

Przywracanie udostępnionych modeli

Jeśli w udostępnianym modelu występują jakieś problemy mogące spowodować opóźnienia w pracy, administrator firmy może usunąć wadliwe wersje modelu za pomocą Management Console for Tekla Model Sharing. Może się również zdarzyć, że użytkownik udostępnionego modelu przywróci jego poprzednią wersję w Tekla Structures, a model ten jest używany w Tekla Model Sharing.

Management Console for Tekla Model Sharing umożliwia administratorom zarządzanie za pośrednictwem Internetu wszystkimi udostępnionymi modelami organizacji. Administrator może zablokować model i wyznaczyć jednego użytkownika na właściciela blokady, który może badać model w Tekla Structures. Gdy właściciel blokady wykryje problem, administrator może usunąć wadliwe wersje modelu, a następnie odblokować model, aby przywrócić zwykłe korzystanie z niego.

Gdy model jest zablokowany, polecenia udostępniania w Tekla Structures są dostępne w następujący sposób:

 • Plik Wczytaj i elementy Wyślij ikony mają żółte strzałki . Tych poleceń może używać tylko właściciel blokady.
 • W menu Plik polecenia Wczytaj, Wyślij, Utwórz linię bazową i elementy Użytkownicy są dostępne dla właściciela blokady.
 • W pliku Modele udostępnione polecenia Edytuj model, Zarządzaj użytkownikamii Usuń model z chmury , i dołączanie do określonego modelu są dostępne dla właściciela blokady.

Inni użytkownicy nie mogą korzystać z poleceń udostępniania.

Jeśli jakiś użytkownik udostępnionego modelu przeprowadził już odczyt lub zapis którejś z wersji usuniętych przez administratora, Tekla Structures wyświetla temu użytkownikowi ikony Wyślij i elementy Wczytaj z czerwonymi strzałkami . Polecenia udostępniania w menu Plik są niedostępne. Użytkownik musi ponownie dołączyć do modelu.

Jeśli dany użytkownik nie skorzystał z żadnej z usuniętych wersji, nie musi ponownie dołączać do modelu.

Należy pamiętać, że możliwe jest również przywrócenie wcześniejszej wersji modelu bez jego dalszego badania. Administrator może zablokować model w usłudze Management Console for Tekla Model Sharing, usunąć wersje, które nie są potrzebne lub zawierają błędy, a następnie odblokować model. Po tych czynnościach użytkownicy muszą ponownie dołączyć do prawidłowej wersji modelu.

Należy pamiętać, że po usunięciu wersji modelu wprowadzone w nich zmiany zostaną utracone. Zmiany, które powinny zostać uwzględnione w modelu, należy ponownie wprowadzić i wczytać.

Inną możliwością skorzystania z poprzedniej wersji udostępnionego modelu jest wykonanie przez jego użytkownika następujących czynności:

 1. Dołącz do modelu ponownie.
 2. Wczytuj pakiety, dopóki nie osiągniesz preferowanego poziomu w historii modelu.
 3. Wyklucz model z udostępniania.
 4. Rozpocznij udostępnianie i ponownie zaproś innych użytkowników do modelu.

  Upewnij się, że wszyscy użytkownicy w modelu zaczęli używać jego przywróconej wersji.

Ponowne dołączanie do modelu, jeśli model nie jest zapisywany po wysłaniu

Jeśli wystąpią błędy przy wysyłaniu do usługi udostępniania, może być konieczne ponowne dołączenie do modelu. Tekla Structures wyświetli komunikat o błędzie, jeśli błędy przy wysyłaniu mogły spowodować niespójności bazy danych i uszkodzić dane modelu.

Podczas wysyłania Tekla Model Sharing wykonuje następujące czynności.

 1. Zapis modelu.
 2. Przygotowanie pakietu przyrostowego. Dane w folderze modelu nie są jeszcze zmienione.
 3. Przekazanie pakietu przyrostowego do usługi udostępniania.
 4. Ponowny zapis modelu, jeśli pakiet przyrostowy został przekazany pomyślnie. Dane modelu lokalnego są aktualizowane wymaganymi informacjami.

Tekla Structures nie wyświetli komunikatu o błędzie, jeśli występują błędy w dowolnym kroku przed krokiem 4. Usługa udostępniania nie otrzymała jeszcze aktualizacji modelu. Możesz podjąć próbę ponownego wysłania, gdyż folder modelu nie zawiera żadnych danych, które uniemożliwiają wysyłania. Jeśli nowe aktualizacje są dostępne dla modelu, najpierw wczytaj aktualizacje, a następnie ponownie spróbuj wykonać wysyłania.

Jeśli występują błędy w kroku 4, Tekla Structures wyświetla komunikat o błędzie z zaleceniem ponownego dołączenia do modelu. Po dołączeniu możesz sprawdzić w historii udostępniania, czy wysyłania zostało przekazane do usługi udostępniania.

Błędy w kroku 4 oznaczają, że modelu mógł nie zostać zapisany prawidłowo i dane modelu mogą być uszkodzone lub utracone. Model zawiera kilka różnych baz danych Tekla Structures , a każda z nich ma własny plan bazowy. Jeśli występują błędy, model Tekla Structures nie ma wszystkich niezbędnych informacji o tym, co zostało udostępnione.

Rozpoczynanie nowej sesji Tekla Model Sharing po upływie limitu czasu

Sesje Tekla Model Sharing przekroczą limit czasu, jeśli nie wczytasz lub nie zapiszesz zmian przez 6 godzin.Oznacza to, że użytkownik zostanie odłączony od usługi Tekla Model Sharing i lokalnego serwera, aby licencja Tekla Model Sharing mogła zostać zwolniona dla innych użytkowników.

W takich przypadkach ikona Wczytaj na pasku narzędzi szybkiego dostępu nie pokazuje liczby dostępnych pakietów.Jednak pakiety mogą być nadal dostępne do wczytania.

Aby rozpocząć nową sesję Tekla Model Sharing i ponownie nawiązać połączenie z usługą Tekla Model Sharing:

 • Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij ikonę Wczytaj .

Reagowanie na komunikaty o błędach Tekla Model Sharing

Tabela 1. Błędy licencjonowania, logowania i otwierania

Komunikat

Opis

wykonać procedurę

Nie można otworzyć modelu.

Ten komunikat pojawia się, gdy nie można otworzyć wybranego modelu.

Może się tak zdarzyć, jeśli model jest uszkodzony lub jeśli inny program rezerwuje pliki, które są ważne do otwierania modelu.

 1. Poszukaj błędów w następujących plikach dziennika:
  • W folderze \logs w folderze modelu:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • W folderze \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • W folderze \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Postępuj zgodnie z wymaganiami komunikatów o błędach.

  Na przykład jeśli inna aplikacja blokuje plik, zamknij tę aplikację.

 3. Jeśli nie wiesz, jak postępować lub problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Wykryto nieprawidłowe pliki bazy danych: [nieprawidłowe pliki]

Po otwarciu udostępnionego modelu sprawdzane są niektóre pliki bazy danych.

Ten komunikat pojawia się, jeśli występują problemy w plikach bazy danych, które są sprawdzane. Nieprawidłowe pliki są wyświetlane na końcu komunikatu o błędzie.

 1. Poszukaj błędów w następujących plikach dziennika:
  • W folderze \logs w folderze modelu:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • W folderze \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • W folderze \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Postępuj zgodnie z wymaganiami komunikatów o błędach.

  Na przykład jeśli inna aplikacja blokuje plik, zamknij tę aplikację.

 3. Jeśli model jest aktualnie otwarty, diagnozuj i napraw model.

 4. Jeśli problem będzie się powtarzał, spróbuj użyć plików kopii zapasowej, zastępując wszystkie pliki .db w folderze modelu plikami db.bak.

Logowanie nie powiodło się

Zalogowanie się do usługi udostępniania Tekla Model Sharing nie powiodło się.

 1. Otwórz Internet Explorer i wyczyść pliki cookies przeglądarki.

 2. Opcjonalnie wyloguj się ze wszystkich serwisów Tekla Online services i upewnij się, że usługi nie zapamiętują automatycznie informacji logowania.

 3. Spróbuj zalogować się ponownie.

 4. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Model nie istnieje.

Model, który próbujesz otworzyć, został usunięty z usługi Tekla Model Sharing.

Model wymaga środowiska: [Nazwa środowiska]

Model został udostępniony z określonym środowiskiem, ale próbujesz dołączyć do modelu używając innego środowiska.

Zaleca się, aby użyć oryginalnego środowiska, jeśli to możliwe. Korzystanie z innego środowiska może powodować problemy podczas pracy z modelem.

 1. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dołączyć do modelu utworzonego w innym środowisku, kliknij przycisk OK.

  • Aby użyć wyjściowego środowiska, kliknij przycisk Anuluj i przełącz się do wyjściowego środowiska.

Polecenie nie mogło zostać wykonane, konieczne jest zamknięcie Tekla Structures. Po ponownym uruchomieniu Tekla Structures uruchom polecenie diagnozuj i napraw i spróbuj ponownie.

Tekla Structures nie może teraz wykonać wybranego polecenia z powodu błędów i niespójności w obiektach modelu lub bazy danych biblioteki (xslib).

 1. Uruchom ponownie Tekla Structures.

 2. Otwórz model udostępniony, z którym pracowałeś, gdy Tekla Structures został zamknięty.

 3. W menu Plik kliknij Diagnozuj i napraw i wybierz odpowiednie polecenie.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Diagnozowanie i naprawa modelu.

 4. Spróbuj ponownie wykonać wybrane polecenie.

Polecenie nie mogło zostać wykonane, konieczne jest zamknięcie Tekla Structures. Spróbuj ponownie po ponownym uruchomieniu Tekla Structures.

Tekla Structures nie może teraz wykonać wybranego polecenia.

Na przykład może się to zdarzyć z powodu problemu z bazą danych lub anulowanej operacji.

 1. Uruchom ponownie Tekla Structures.

 2. Otwórz model udostępniony, z którym pracowałeś, gdy Tekla Structures został zamknięty.

 3. Spróbuj ponownie wykonać wybrane polecenie.

 4. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Nie masz uprawnień do usunięcia modelu z usługi.

Ze względów bezpieczeństwa tylko Tekla Model Sharing użytkownicy z rolą Właściciel mogą wykluczyć modele z usługi udostępniania Tekla Model Sharing.

Ten komunikat pojawia się, jeśli próbujesz wykluczyć model z usługi udostępniania Tekla Model Sharing, ale twoja rola (Edytor, Obserwator lub Obserwator projektu) nie zezwala na to.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Poproś użytkownika z rolą Właściciel o zmianę roli.

  • Poproś użytkownika z rolą Właściciel, aby wykluczyć model z usługi udostępniania Tekla Model Sharing.

Subskrypcja licencji Tekla Model Sharing wygasa za [X] dni.

Subskrypcja licencji Tekla Model Sharing wkrótce wygaśnie.

 • Skontaktuj się z administratorem licencji organizacji i poproś go o odnowienie subskrypcji licencji.

Tabela 2. Błędy usuwania pliku

Komunikat

Opis

wykonać procedurę

Usuwanie modelu z serwisu nie udało się.

Tekla Structures nie może wykluczyć modelu z usługi udostępniania Tekla Model Sharing.

 1. Spróbuj ponownie.

 2. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Usuwanie modelu z komputera nie udało się.

Nie można usunąć wybranego modelu z komputera.

 1. Upewnij się, że model nadal znajduje się na komputerze.

 2. Upewnij się, że model lub którykolwiek z jego plików nie są otwarte w Tekla Structures lub w innej aplikacji.

 3. Spróbuj ponownie.

Usuwanie modelu z komputera nie udało się. Model jest w użyciu.

Nie można usunąć wybranego modelu z komputera, ponieważ model jest obecnie otwarty.

 1. Zamknij model.

 2. Spróbuj ponownie usunąć model.

Nie można usunąć usługi Tekla Cloud z listy znanych usług.

Użytkownicy nie mogą usunąć usługi Tekla Cloud.

Tabela 3. Błędy roli i uprawnień

Komunikat

Opis

wykonać procedurę

Twój poziom uprawnień został zmieniony. Nie masz już uprawnień do zarządzania użytkownikami tego udostępnionego modelu. Nadal możesz korzystać z modelu. Aby uzyskać uprawnienia, skontaktuj się z właścicielem modelu.

Użytkownik Tekla Model Sharing z rolą Właściciel zmienił rolę w modelu udostępnionym, dzięki czemu nie można już zarządzać użytkownikami modelu w oknie dialogowym Użytkownicy.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Poproś użytkownika z rolą Właściciel o zmianę roli na Właściciel. Następnie spróbuj ponownie.

  • Poproś użytkownika z rolą Właściciel, aby w razie potrzeby zarządzał użytkownikami.

Tabela 4. Błędy udostępniania i połączenia

Komunikat

Opis

wykonać procedurę

Sprawdź numer portu.

Numer portu jest nieprawidłowy.

 1. Sprawdź, jaki jest prawidłowy numer portu.

 2. Wpisz prawidłowy numer portu i spróbuj ponownie.

Sprawdź nazwę serwera.

Nazwa serwera jest nieprawidłowa.

 1. Sprawdź, jaka jest prawidłowa nazwa serwera.

 2. Wpisz prawidłową nazwę serwera i spróbuj ponownie.

Łączenie się z usługą udostępniania modelu nie powiodło się, ponieważ adres e-mail jest już używany w innej organizacji.

Sprawdź dziennik udostępniania modelu i skontaktuj się z pomocą techniczną Tekla Structures, jeśli problem będzie się powtarzał.

Nie można połączyć się z usługą Tekla Model Sharing, ponieważ adres e-mail, którego używasz, został dodany do innej organizacji.

Użytkownik może być dodawany tylko do jednej organizacji na raz.

 • W zależności od potrzeb wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Poproś administratora licencji organizacji o przeniesienie z powrotem do oryginalnej organizacji i dodanie do nowej organizacji jako użytkownika zewnętrznego.

   W ten sposób można pracować nad istniejącymi modelami. Należy zauważyć, że jako użytkownik zewnętrzny nie można rozpocząć udostępniania nowych modeli.

  • Utwórz nowy adres e-mail w nowej organizacji, a następnie utwórz nowe Trimble Identity przy użyciu nowego konta.

  • Jeśli potrzebujesz pełnego dostępu do modeli obu organizacji, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Nie nawiązano połączenia z serwerem proxy.

Tekla Model Sharing nie może nawiązać połączenia z serwerem proxy.

 1. Upewnij się, że masz dostęp do serwera proxy.

 2. Upewnij się, że serwer proxy jest uruchomiony.

Nawet jeśli Tekla Model Sharing nie może się połączyć z serwerem proxy, Tekla Model Sharing może pobrać informacje za pomocą usługi udostępniania.

Różne wersje Tekla Structures nie mogą być używane w tym samym projekcie model sharing.

Możesz zapisać model i rozpocząć ponownie udostępnianie, aby utworzyć nowy projekt lub zamknąć model bez zapisywania i kontynuować pracę z oryginalną wersją [version number].

Wszyscy użytkownicy muszą używać tej samej wersji Tekla Structures podczas pracy nad udostępnionym modelem.

Ten komunikat pojawia się, jeśli spróbujesz otworzyć model udostępniony w innej wersji Tekla Structures.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zapisz model w używanej wersji Tekla Structures i zacznij udostępniać nowo zapisany model.

  • Zamknij model bez zapisywania go i otwórz model przy użyciu wersji Tekla Structures, z którą model został pierwotnie udostępniony.

Wykluczenie z udostępniania nie powiodło się

Tekla Structures nie może wykluczyć modelu z usługi udostępniania Tekla Model Sharing.

 1. Poszukaj błędów w następujących plikach dziennika:
  • W folderze \logs w folderze modelu:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • W folderze \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • W folderze \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Postępuj zgodnie z wymaganiami komunikatów o błędach.

  Na przykład jeśli inna aplikacja blokuje plik, zamknij tę aplikację.

 3. Jeśli nie wiesz, jak postępować lub problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Nie udało się wysłać zmian w modelu. Przyczyna: Nie można utworzyć danych. Zbyt długa ścieżka. Maksymalna liczba znaków to 125. Udostępniony model znajduje się na dysku sieciowym, którego ścieżka jest zbyt długa.

Krytyczny błąd integralności bazy danych wykryty podczas operacji. Użyj polecenia Diagnozuj model, aby wykryć problematyczne obiekty.

Niektóre z baz danych, których używa model zostały uszkodzone. Tekla Structures musi zdiagnozować model, aby dowiedzieć się, jak model może zostać naprawiony.

 1. Przejdź do menu Plik i wybierz Diagnozuj i napraw > Diagnozuj model.

  Lista błędów i niespójności wykrytych w modelu jest podawana w raporcie. Niektóre są korygowane automatycznie, a inne są ostrzeżeniami, które wymagają samodzielnego wprowadzenia odpowiednich poprawek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Diagnozowanie i naprawa modelu.

 2. Jeśli nie wiesz, jak postępować lub problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Za mało pamięci

Operacja zarządzania zmianami nie powiodła się z powodu niewystarczającej ilości pamięci systemowej.

 1. Aby zwolnić pamięć, zamknij niektóre otwarte aplikacje.

 2. Spróbuj ponownie.

Operacja jest niedozwolona dla modelu udostępnionego.

Ten komunikat pojawia się podczas próby naprawienia luk w numerach ID w udostępnionym modelu. Naprawianie luk w numerach ID służy tylko do naprawy modeli, które nie zostały udostępnione i które zostały zapisane w wersjach Tekla Structures 2016i lub starszych.

Operacja udostępniania nie powiodła się

Tekla Model Sharing nie może znaleźć wszystkich niezbędnych informacji.

 1. Upewnij się, że nie użyto znaków, których Tekla Model Sharing nie rozpoznaje, na przykład średnika (;).

 2. Poszukaj błędów w następujących plikach dziennika:
  • W folderze \logs w folderze modelu:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • W folderze \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • W folderze \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 3. Postępuj zgodnie z wymaganiami komunikatów o błędach.

  Na przykład jeśli inna aplikacja blokuje plik, zamknij tę aplikację.

 4. Jeśli nie wiesz, jak postępować lub problemy się nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Operacja udostępniania nie powiodła się. Sprawdź połączenie internetowe i stan Tekla Model Sharing na stronie https://status.teklamodelsharing.com/.

Tekla Model Sharing nie może pobrać wszystkich niezbędnych informacji.

 1. Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo.

 2. Otwórz stronę https://status.teklamodelsharing.com/ i sprawdź stan Tekla Model Sharing.

Operacja udostępniania nie powiodła się. Sprawdź dziennik udostępniania modelu i skontaktuj się z pomocą techniczną Tekla Structures, jeśli problem będzie się powtarzał.

Tekla Model Sharing nie może pobrać wszystkich niezbędnych informacji.

 1. Otwórz folder \logs znajdujący się w folderze modelu.

 2. Poszukaj komunikatów o błędach w pliku modelsharing.log.

 3. Postępuj zgodnie z wymaganiami komunikatów o błędach.

 4. Jeśli nie wiesz, jak postępować lub problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Operacja udostępniania nie powiodła się. Nie można połączyć z usługą - adres domeny lub serwera może być nieprawidłowy. Sprawdź dziennik udostępniania modelu i skontaktuj się z pomocą techniczną Tekla Structures, jeśli problem będzie się powtarzał.

Tekla Model Sharing nie może pobrać wszystkich niezbędnych informacji.

 1. Otwórz folder \logs znajdujący się w folderze modelu.

 2. Poszukaj komunikatów o błędach w pliku modelsharing.log.

 3. Postępuj zgodnie z wymaganiami komunikatów o błędach.

 4. Jeśli nie wiesz, jak postępować lub problemy nadal występują, skontaktuj się z Tekla Structures pomocą techniczną.

Wykryto nieprawidłowe pliki bazy danych: [nieprawidłowe pliki]

Wersje tych baz danych nie są zgodne. Aby włączyć operacje udostępniania w tym modelu zostaną użyte pliki kopii zapasowej.

Niektóre bazy danych używane w modelu udostępnionym zostały usunięte lub zastąpione nieistotnymi bazami danych. Zamiast tego Tekla Structures automatycznie używa dostępnych plików kopii zapasowych. Nie musisz reagować na ten komunikat.

Wykryto nieprawidłowe pliki bazy danych: [nieprawidłowe pliki]

Wersje tych baz danych nie są zgodne. Aby włączyć operacje udostępniania w tym modelu, wymagane są bazy danych z modelu, który ma prawidłową wersję (numer pakietu).

Niektóre bazy danych używane w modelu udostępnionym zostały usunięte lub zastąpione nieistotnymi bazami danych. Z tego powodu Tekla Structures nie może otworzyć modelu.

 1. W udostępnionym modelu dołącz pakiet, który jest wymieniony w komunikacie o błędzie.

 2. Otwórz Eksplorator plików i skopiuj niezbędny plik bazy danych do nowszej wersji modelu.

 3. Spróbuj ponownie otworzyć model.

Ten model był udostępniany w poprzedniej wersji. W tej wersji operacje udostępniania są niedostępne. Jeśli zapiszesz model w tej wersji, będzie on wykluczony z udostępniania.

/

Ten model był udostępniany w poprzedniej wersji. Jeśli go teraz zapiszesz, będzie on wykluczony z udostępniania.

Bieżący model został udostępniony we wcześniejszej wersji Tekla Structures, więc nie można udostępniać zmian ani wczytywać zmian innych użytkowników w nowszej wersji Tekla Structures.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Zamknij model bez zapisywania i otwórz go z wcześniejszą wersją Tekla Structures, w której został udostępniony.

 • Jeśli chcesz użyć bieżącej wersji Tekla Structures, zapisz model i zacznij ponownie udostępniać model w nowszej wersji.

  Należy pamiętać, że wszyscy inni użytkownicy Tekla Structures w projekcie również muszą korzystać z nowszej wersji.

Tabela 5. Błędy wczytywania i wysyłania

Komunikat

Opis

wykonać procedurę

Inny użytkownik zarezerwował następne wysłanie

Ten komunikat pojawia się, jeśli inny użytkownik zarezerwował już następne wysłanie.

Nie można zarezerwować następnego wysłania, jeśli inny użytkownik już go zarezerwował.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dowiedz się, kim jest inny użytkownik i poproś go o zwolnienie następnego wysłania.

  • Poczekaj, aż inny użytkownik wyśle swoje zmiany, zanim wyślesz zmiany.

  • Poczekaj godzinę.

   Jeśli inny użytkownik nie wyśle swoich zmian w tym czasie, następne wysłanie zostanie zwolnione.

  • Poproś użytkownika z uprawnieniami administratora, aby odblokował model w Management Console for Tekla Model Sharing.

   Gdy administrator odblokuje model, następne wysłanie zostanie zwolnione.

Nie udało się wypełnić listy zmian

Ten komunikat pojawia się, gdy zarządzanie zmianami nie może wyświetlić listy najnowszych zmian.

 1. Poszukaj błędów w następujących plikach dziennika:
  • W folderze \logs w folderze modelu:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • W folderze \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • W folderze \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Kontakt z Tekla Structures pomocą techniczną.

Nie udało się zwolnić następnego wysłania.

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie można zwolnić wysłania, które zostało wcześniej zarezerwowane.

Zazwyczaj jest to problem z połączeniem internetowym.

 1. Sprawdź połączenie internetowe.

 2. Spróbuj ponownie

  LUB

  Poczekaj godzinę. Wysłanie jest automatycznie zwalniane po tym czasie.

Nie udało się zarezerwować następnego wysłania.

Ten komunikat pojawia się, jeśli nie można zarezerwować następnego wysłania.

 1. Sprawdź połączenie internetowe.

 2. Spróbuj ponownie

  LUB

  Dowiedz się, czy inny użytkownik zarezerwował następne wysłanie. Jeśli tak, możesz poprosić o zwolnienie następnego wysłania.

Nie są dostępne nowe udostępniane dane.

Można wczytywać tylko te zmiany, które zostały udostępnione przez innych użytkowników.

Ten komunikat pojawia się na pasku stanu u dołu Tekla Structures podczas próby wczytania zmian innych użytkowników gdy nie udostępniono żadnych nowych zmian.

Podaj komentarz do operacji

Komentarz jest wymagany za każdym razem, gdy rezerwujesz następne wysłanie w modelu udostępnionym.

Ten komunikat pojawia się, jeśli podjęto próbę zarezerwowania następnego wysłania bez wpisania komentarza.

 1. Kliknij OK, aby zamknąć komunikat o błędzie.

 2. Wpisz komentarz, który opisuje, dlaczego chcesz zarezerwować następne wysłanie.

 3. Kliknij Rezerwuj.

Pole Kod i pole Komentarz nie może zawierać następujących znaków: < & >

Ten komunikat pojawia się, jeśli podczas wpisywania kodu rewizji lub komentarza podczas wysłania zostanie użyta wiadomość o znakach „<”, „&” lub „>”.

Należy pamiętać, że kody rewizji lub komentarze można wpisywać tylko wtedy gdy pole wyboru Włącz komentarze rewizji przy wysyłaniu jest zaznaczone w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania.

 1. Usuń zabronione znaki z kodu rewizji lub komentarza rewizji.

 2. Kliknij Zapisz, aby wysłać zmiany.

Kod rewizji przekracza maksymalną dozwoloną długość ([X] z [Y] użytych znaków).

Wpisany kod rewizji jest za długi.

 • Wpisz krótszy kod rewizji.

Komentarz rewizji przekracza maksymalną dozwoloną długość ([X] z [Y] użytych znaków.)

Wpisany komentarz rewizji jest za długi.

 • Wpisz krótszy komentarz rewizji.

Wysyłanie nie jest dozwolone, ponieważ model nie jest aktualny. Wczytaj zmiany, aby zaktualizować model.

Nie możesz wysłać zmian przed wczytaniem zmian, które wcześniej wykonali inni użytkownicy.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Wczytaj lub kliknij na pasku narzędzi szybkiego dostępu.

 2. Zobacz zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.

 3. Aby udostępnić zmiany, w menu Plik kliknij Udostępnianie > Wyślij lub kliknij na pasku narzędzi szybkiego dostępu.

Uzyskiwanie pomocy technicznej dotyczącej problemów z udostępnianiem

W celu rozwiązania problemów z usługą Tekla Structures można skontaktować się z pomocą techniczną Tekla Model Sharing.

Przy dostarczaniu modelu do lokalnego biura pomocy technicznej w celu zbadania problemu należy przekazać następujące materiały:

 • Model. Należy skompresować model, ale nie zapisywać już w nim żadnych zmian przed dostarczeniem.
 • Przyznaj uprawienia Obserwator swojej lokalnej pomocy technicznej, zapraszając adres e-mail pomocy do modelu.

  Jeśli problemy się utrzymają, przygotuj też zaproszenie dla Tekla Structures globalnego działu pomocy technicznej (tms-support-no-reply@tekla.com) do modelu.

  Pamiętaj, aby sprawdzeniu modelu usunąć wszelkie adresy e-mail pomocy technicznej z listy użytkowników.

 • Szczegółowy opis problemu.

  O ile to możliwe, należy podać kolejne czynności pozwalające na odtworzenie problemu.

 • Obrazy i zrzuty ekranu.
 • Numer używanej wersji Tekla Structures.
 • Środowisko i rola, z których się korzysta.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej