Udostępnianie modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Udostępnianie modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Przed rozpoczęciem udostępniania modelu w usłudze Tekla Model Sharing należy zalogować się do Tekla Structures przy użyciu swojego konta Trimble Identity. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, otworzy się okno dialogowe logowania do konta Trimble Identity. Do modeli, które udostępniasz, możesz zapraszać innych użytkowników.

Osoba, która rozpoczyna udostępnianie modelu w Tekla Model Sharing, otrzymuje rolę Właściciel modelu.

Należy pamiętać, że aby rozpocząć udostępnianie modelu, należy należeć do organizacji jako pracownik.

Jeśli posiadasz licencję zewnętrzną, nie możesz być właścicielem modelu, więc nie możesz rozpocząć udostępniania modelu. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracowników i zewnętrznych użytkowników licencji, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla i Zarządzanie licencjami online Tekla Structures.

 1. Otwórz model jednego użytkownika, który chcesz udostępnić.
 2. W menu Plik kliknij: Udostępnianie > Rozpocznij udostępnianie.

  Pojawi się okno dialogowe Rozpocznij udostępnianie.

 3. Wybierz usługę na liście Usługa.

  Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usługi Tekla Model Sharing i włączona jest lokalna usługa udostępniania, musisz ją wybrać na liście Usługa. Możesz skonfigurować połączenie z usługą lokalną i go używać lub korzystać z usługi Tekla. Serwer lokalny usługi Tekla Model Sharing wymaga osobnej licencji i instalacji.

 4. W razie potrzeby wprowadź Kod i Opis modelu.
  • W polu Kod można wpisać np. numer lokalizacji, numer projektu czy numer księgowy.

  • Wprowadź opis zgodnie z przyjętą w firmie konwencją.

 5. Zaproś innych użytkowników, aby udostępnić model. W tym celu podaj ich adresy e-mail w polu Zaproś użytkowników i przydziel im role użytkowników: Edytor, Właściciel, Obserwator projektu lub Obserwator.

  Możesz dodać kilku użytkowników naraz. Rozdzielaj ich adresy e-mail znakiem średnika. Nie należy rozdzielać adresów e-mail spacją. Jeśli dodasz kilku użytkowników naraz, wszyscy oni będą mieć tę samą rolę użytkownika. Rolę można później zmienić.

 6. Aby dodać użytkowników do modelu, kliknij przycisk Dodaj.
 7. Zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do użytkownika., aby wysłać zapraszanym użytkownikom wiadomość e-mail z powiadomieniem i wpisz jej treść.
 8. Aby rozpocząć udostępnianie modelu, kliknij przycisk Rozpocznij.

  Model jest zapisany, a następnie wysyłany do usługi udostępniania Co to jest Tekla Model Sharing.

Po kolejnym otwarciu modelu dostępne są dwie możliwości:

 • Na ekranie startowym Tekla Structures podczas otwierania Tekla Structures:

  1. Przejdź do karty Modele udostępnione i zaloguj się za pomocą kontaTrimble Identity.

  2. Kliknij Kontynuuj, aby otworzyć okno dialogowe Modele udostępnione.

  3. Zaznacz pole wyboru Pokaż modele udostępnione na tym komputerze, aby wyświetlić listę modeli.

  4. Kliknij Dołącz.

  Można również otworzyć modele udostępnione na karcie Ostatnie lub Wszystkie modele. Zaloguj się, używając konta Trimble Identity do wczytywania i wysyłania.

 • W Plik > Otwórz > Przeglądaj udostępnione modele.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej