Aktualizowanie modelu na podstawie zmian innych użytkowników w Tekla Model Sharing (wczytywanie)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Aktualizowanie modelu na podstawie zmian innych użytkowników w Tekla Model Sharing (wczytywanie)

W przypadku chęci aktualizacji modelu zmianami wprowadzonymi przez innych użytkowników pobierz zmiany z usługi udostępniania, wczytując je. Zanim możliwe będzie wysłanie własnych zmian, zawsze trzeba wczytać najbardziej aktualne zmiany.

Można też użyć Narzędzie automatyzacji udostępniania do automatyzacji wczytywania, aby model był aktualizowany zmianami wprowadzanymi w nim przez innych użytkowników.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Wczytaj lub kliknij na pasku narzędzi szybkiego dostępu.

  Jeśli dostępne są pakiety do wczytania, ikona Wczytaj wyświetla zieloną strzałkę i liczbę pakietów .

  Uwaga:

  Jeśli użytkownik był bezczynny przez ponad 6 godzin, liczba pakietów może nie być wyświetlana na ikonie Wczytaj. Dlatego zaleca się, aby po dłuższym czasie bezczynności kliknąć ikonę Wczytaj, aby mieć pewność, czy jakieś pakiety są dostępne do wczytania.

  Jeśli jeden z użytkowników, którzy udostępniają model, zaznaczył w oknie dialogowym opcję Pokaż dostępne aktualizacje podczas wczytywania zmian w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania, zostanie otwarta lista Dostępne aktualizacje po kliknięciu ikony Wczytaj.

  W oknie dialogowym znajduje się lista wszystkich dostępnych pakietów. Jeśli chcesz sprawdzić zmiany w modelu w fazach, zmiany możesz wczytać pakiet po pakiecie. Jeśli chcesz otrzymać wszystkie aktualizacje jednocześnie, możesz wybrać ostatni pakiet, wszystkie pozostałe pakiety zostaną także wczytane.

  Po dokonaniu wczytania, aktualizacje do udostępnionego modelu są dostarczane w pakietach przyrostowych, które zawierają tylko zmienione dane. Zanim możliwe będzie ponowne wysłanie własnych zmian w usłudze udostępniania, trzeba wczytać wszystkie udostępnione zmiany.

  Jeśli użytkownik zaznaczył opcję Pokaż zmiany po wczytaniu w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania, po wczytaniu wybranych pakietów w dolnym okienku pojawi się lista udostępnionych zmian. Przedstawia ona zmiany zależnie od tego, jaki mają wpływ na model. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania zmian, zobacz Wykryj zmiany udostępniania i przeglądaj historię udostępniania w Tekla Model Sharing.

 2. Dalsza praca z modelem.
Uwaga:

Jeśli występują problemy z wczytywaniem, upewnij się, ze opcja zaawansowana XS_​CALCULATE_​POUR_​UNITS_​ON_​SHARING ma wartość FALSE.

Uwaga:

W razie problemów z udostępnianiem, aby je rozwiązać, sprawdź pliki dziennika związane z udostępnianiem w folderze bieżącego modelu i w ścieżce ..\Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing.

Jeśli Tekla Model Sharing wykryje zmiany, które nie powinny być wyświetlane w lokalnej wersji modelu po wczytaniu, Tekla Structures wyświetla komunikat i zmiany te są rejestrowane w modelsharing.log. Zalecamy zwrócenie się do lokalnej pomocy technicznej w sprawie tego problemu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej