Ustawienia Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawienia Tekla Model Sharing

Aby zmienić podstawowe ustawienia usługi Tekla Model Sharing, skorzystaj z opcji dostępnych w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania w Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania.

Opcja Opis

Udostępnianie pliku folderu modelu

Kliknij przycisk Wyklucz, aby wskazać pliki lub foldery, których nie chcesz udostępniać.

 • Pamięć podręczna Tekla Model Sharing

 • Nazwa i Port

Możesz określić w ustawieniach, aby z usługą Tekla Model Sharing używana była oddzielna usługa pamięci podręcznej dla usługi Tekla Model Sharing. W przypadku usługi pamięci podręcznej Tekla Model Sharing dane modelu są przechowywane w usłudze udostępniania, a następnie w pamięci podręcznej w sieci LAN. Ta konfiguracja jest szczególnie przydatna, jeśli kilku użytkowników Tekla Model Sharing pracuje w tej samej lokalizacji lub łącze internetowe ma małą przepustowość. Użycie pamięci podręcznej ułatwia pobieranie.

Pierwszy użytkownik, który wczytuje pakiet z usługi udostępniania, wczytuje go do pamięci podręcznej, dzięki czemu następny użytkownik pobiera go z pamięci podręcznej w obszarze sieci LAN szybciej niż zrobiłby to przez Internet. Pamięć podręczna nie jest stosowana wobec pakietów, które są wysłane.

 • Nazwa to nazwa komputera, na którym zainstalowano pamięć podręczną.

  Aby sprawdzić nazwę komputera, kliknij Panel sterowania systemu Windows > System i zabezpieczenia > System.

 • Port to numer portu usługi pamięci podręcznej określany podczas instalacji usługi pamięci podręcznej.

  Wartością domyślną jest 9998.

 • Aby połączyć się z pamięcią podręczną, kliknij przycisk Ustaw.

 • Można też ustawić opcję zaawansowaną XS_​CLOUD_​SHARING_​PROXY na wartość ”name of the server”;”port” w pliku .ini. Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika.

  Aby zresetować ustawienia pamięci podręcznej w oknie dialogowym do ustawień zdefiniowanych w pliku .ini kliknij przycisk Resetuj. Jeśli w którymś pliku .ini jest zdefiniowana opcja zaawansowana, w oknie dialogowym pojawią się ustawienia.

Pokaż dostępne aktualizacje podczas dołączania do modelu

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć listę przedstawiającą wszystkie dostępne linie bazowe i aktualizacje podczas dołączania do modelu.

Na liście Dostępne aktualizacje znajdują się wszystkie linie bazowe i aktualizacje od ostatniej linii bazowej. Możesz zaznaczyć dowolną linię bazową lub dowolną aktualizację do dołączenia, nie tylko te najnowsze. Dołączając do wcześniejszej linii bazowej lub aktualizacji, można cofnąć się w historii modelu, i np. sprawdzić jego stan w danym dniu.

Aby włączyć wyświetlanie aktualizacji, można także dla opcji zaawansowanej XS_​SHARING_​JOIN_​SHOW_​AVAILABLE_​VERSIONS ustawić wartość TRUE w pliku .ini. Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika.

Pokaż dostępne aktualizacje podczas wczytywania zmian

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć listę przedstawiającą wszystkie dostępne aktualizacje podczas wczytywania zmian modelu.

Na liście Dostępne aktualizacje znajdują się wszystkie dostępne aktualizacje. Możesz zaznaczyć dowolną dostępną aktualizację do wczytania, nie tylko tę najnowszą. Wczytując wcześniejszą aktualizację, można się cofnąć w historii modelu, i np. sprawdzić jego stan w danym dniu.

Aby włączyć wyświetlanie aktualizacji, można także dla opcji zaawansowanej XS_​SHARING_​READIN_​SHOW_​AVAILABLE_​VERSIONS ustawić wartość TRUE w pliku .ini. Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika.

 • Pokaż zmiany po wczytaniu

 • Tylko w przypadku konfliktów

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć listę przedstawiającą zmiany w modelu po zakończeniu wczytywania. W przypadku zaznaczenia opcji Tylko w przypadku konfliktów lista będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy po zakończeniu wczytywania w modelu występują konflikty.

Aby włączyć wyświetlanie zmian modelu, można też dla opcji zaawansowanych XS_​SHARING_​READIN_​SHOW_​CHANGEMANAGER i XS_​SHARING_​READIN_​SHOW_​CHANGEMANAGER_​CONFLICTSONLY wybrać ustawienie TRUE w pliku .ini. Te opcje zaawansowane są specyficzne dla użytkownika.

Włącz komentarze rewizji przy wysyłaniu

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć możliwość wprowadzania komentarzy do wersji wysłania.

Podczas wysłania możesz wprowadzić komentarz wersji i kod w oknie dialogowym komentarzy. Jeśli włączysz komentarze do wersji wysłania, okno dialogowe komentarzy będzie widoczne dla wszystkich użytkowników modelu.

Aby włączyć komentarze wersji, można także dla opcji zaawansowanej XS_​SAVE_​WITH_​COMMENT ustawić wartość TRUE w pliku .ini. Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu.

 • Kopiuj pliki folderu projektu do folderu modelu

 • Kopiuj pliki folderu firmowego do folderu modelu

 • Zastąp pliki w folderze modelu

W przypadku przechowywania plików, takich jak pliki właściwości, szablony raportów (.rpt) lub szablony graficzne (.tpl) w folderze projektu lub folderze firmowym lub ich wyznaczonych folderach podrzędnych, można skopiować pliki do folderu modelu. Pliki, które są umieszczane w folderze modelu są synchronizowane przez Tekla Model Sharing. Oznacza to, że kopiując pliki w folderze modelu, można zapewnić, że odpowiednie pliki są udostępnione i synchronizowane.

Wybierz, czy pliki folderu projektu lub firmowego mają być kopiowane do folderu modelu, który masz zamiar udostępnić. Zaznacz to pole wyboru i kliknij przycisk Kopiuj pliki. Zalecamy, aby skopiować pliki z folderu projektu i firmowego.

Możesz także wybrać, czy kopiowane pliki folderu projektu lub firmowego będą zastępować istniejące pliki o takiej samej nazwie w folderze modelu.

Poszczególne pliki można skopiować do folderu modelu w każdej chwili. Przy następnym wysłaniu będą one udostępnione wszystkim użytkownikom modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej