Gromadzenie historii modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Gromadzenie historii modelu w usłudze Tekla Model Sharing

W Tekla Model Sharing można gromadzić informacje o historii modelu dotyczące czynności wykonanych w modelu. Historia udostępnionego modelu pokazuje, kiedy i w jaki sposób model był zmieniany oraz kto dokonał zmian.

Gromadzenie historii modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Aby rozpocząć gromadzenie historii modelu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane > Szybkość i dokładność.
 2. Upewnij się, że opcja XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY ma wartość TRUE.

  Tekla Structures automatycznie zmienia wartość ustawienia XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY na TRUE, gdy model zostanie udostępniony.

 3. Opcji XS_​CLEAR_​MODEL_​HISTORY nadaj wartość FALSE.
 4. Kliknij OK.
 5. Aby wyświetlić historię modelu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Na wstążce kliknij i zaznacz obiekt w modelu.

   Historia modelu jest wyświetlana w oknie dialogowym Zbadaj obiekt .

   Jeśli plik Włącz komentarze rewizji przy wysyłaniu w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania , komentarze dotyczące wersji również są wyświetlane.

  • Utwórz raport o historii modelu.

   1. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Raporty.

   2. Wybierz szablon raportu, który przedstawia historię modelu.

    Nazwa szablonu raportu może być różna w różnych środowiskach. W środowisku Default szablon raportu nosi nazwę Q_Model_History_Report.

   3. Kliknij Utwórz ze wszystkich aby utworzyć raport dotyczący wszystkich obiektów w modelu, lub wybierz co najmniej jeden obiekt w modelu i kliknij Utwórz z wybranych , aby utworzyć raport z wybranych obiektów.

Historia użycia w trybie offline jest przechowywana zgodnie z kontem użytkownika domeny Windows. W przypadku modeli Tekla Model Sharing podczas wysłania zmian do usługi udostępniania zmiany są przechowywane przy użyciu konta Trimble Identity.

Usuwanie historii modelu w Tekla Model Sharing

Usunięcie historii modelu udostępnionego może poprawić wydajność dużego udostępnionego modelu w Tekla Model Sharing i zaoszczędzić miejsce na dysku. Należy pamiętać, że po usunięciu historii modelu nie można już używać informacji o historii modelu w interfejsie użytkownika Tekla Structures , raportach lub Tekla Open API.

Przed usunięciem historii modelu upewnij się, że:
 • Informacje zapisane w historii modelu nie są już potrzebne.

 • Wszyscy użytkownicy w modelu udostępnionym zapisali wszystkie wprowadzone zmiany.

 • Jesteś jedynym użytkownikiem pracującym obecnie na udostępnionym modelu. Zaleca się usunięcie historii modelu w spokojnym momencie, np. w czasie weekendu.

Uwaga:

Nie usuwaj pliku history.db w celu usunięcia historii udostępnionego modelu. Plik history.db jest udostępniany przyrostowo, a usunięcie tego pliku może spowodować błędy w udostępnionym modelu.

 1. Otwórz udostępniony model, którego historię chcesz usunąć.
 2. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Rezerwuj następne wysłanie.
 3. W pliku Rezerwuj następne wysłanie wpisz komentarz dotyczący powodu zarezerwowania następnego wysłania.
 4. Kliknij Rezerwuj.
 5. W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane > Szybkość i dokładność.
 6. W pliku Opcje zaawansowane zmień ustawienie opcji XS_CLEAR_MODEL_HISTORY na TRUE.
 7. Kliknij OK.
 8. Zapisz model.
 9. Uruchom ponownie . Tekla Structures.
 10. Otwórz folder modelu i upewnij się, że plik history.db został zmniejszony.
 11. Wyślij plan bazowy.

Inni użytkownicy powinni teraz dołączyć do nowego planu bazowego, który została wysłany.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej