Używanie folderów XS_FIRM i XS_PROJECT z Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Używanie folderów XS_FIRM i XS_PROJECT z Tekla Model Sharing

Korzystanie z folderów projektu i folderów firmowych w modelach udostępnionych jest najłatwiejsze w przypadku korzystania z podfolderu w projekcie Trimble Connect jako folderu projektu lub firmowego.

Informacje o folderze projektu i firmowym są aktualizowane tylko z projektu Trimble Connect do lokalnych wersji modeli udostępnionych, a nie odwrotnie. W praktyce oznacza to, że Tekla Structures pobiera nowe pliki z folderu projektu lub firmowego do modelu lokalnego i aktualizuje wszystkie zmienione pliki. Jeśli plik lokalny nie jest zapisany w podfolderze projektu Trimble Connect, plik jest usuwany z modelu lokalnego.

Po tym, jak Tekla Structures wykryje zmiany między danymi modelu lokalnego a danymi w projekcie Trimble Connect lub folderze firmowym otrzymasz następujące powiadomienie:

Jeśli klikniesz przycisk Tak, model zostanie zapisany i zamknięty. Następnie dane modelu lokalnego są aktualizowane i otwierane ponownie.

Aby ustawić folder w projekcie Trimble Connect jako folder XS_FIRM lub folder XS_PROJECT:

 1. W menu Plik przejdź do Ustawienia > Opcje zaawansowane.
 2. W zależności od opcji wykonaj jedną z następujących czynności:
  Aby ustawić podfolder projektu Trimble Connect jako wykonać procedurę

  Folder XS_PROJECT

  1. W oknie dialogowym Opcje zaawansowane znajdź opcję XS_PROJECT.

  2. Ustaw wartość XS_PROJECT jako %CONNECT_FOLDER_SYNC%.

   %CONNECT_FOLDER_SYNC% kieruje do ścieżki :\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla folder sync\<folder>

   Uwaga:

   Jeśli używasz tego samego projektu Trimble Connect co folder XS_PROJECT i do współpracy, musisz użyć podfolderu, który jest oddzielny od informacji o współpracy Trimble Connect jako folderu XS_PROJECT. W takim przypadku podfolder jest ustawiony jako %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<folder>\<sub-folder of the folder>.

   Na przykład można zapisać folder projektu w folderze Project settings o nazwie Project. W takim przypadku wartość powinna być ustawiona na %CONNECT_FOLDER_SYNC%\Project Settings\Project. Można również użyć podfolderów niższego poziomu.

  Folder XS_FIRM

  1. W oknie dialogowym Opcje zaawansowane znajdź opcję XS_FIRM.

  2. Nadaj opcji XS_FIRM wartość %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID><region>.

   Zauważ, że między identyfikatorem ProjectID a region nie jest wymagany separator.

   ID projektu można zobaczyć w Trimble Connect for Browser:

   Region jest taki sam jak ustawienie lokalizacji serwera projektu. Dostępne ustawienia:
   • Azja

   • europe

   • Ameryka Północna

   Tak więc na przykład wartość można ustawić jako %CONNECT_FOLDER_SYNC%\m1G-M21Ca_onorthAmerica.

   Uwaga:

   Jeśli używasz tego samego projektu Trimble Connect co folder XS_FIRMi do współpracy, musisz użyć podfolderu, który jest oddzielny od informacji o Trimble Connect jako folderu XS_FIRM. W takim przypadku podfolder jest ustawiony jako %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID><region>\<folder>\<sub-folder of the folder>.

   Na przykład można zapisać folder projektu w folderze Project settings o nazwie Project. W takim przypadku wartość powinna być ustawiona na %CONNECT_FOLDER_SYNC%\m1G-M21Ca_onorthAmerica\Project Settings\Project. Można również użyć podfolderów niższego poziomu.

 3. Kliknij OK, aby zapisać folder projektu lub firmowy.
 4. Zamknij i ponownie otwórz model, aby rozpocząć korzystanie z nowego folderu firmowego lub folderu projektu.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej