Wykluczanie modelu z usługi udostępniania w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wykluczanie modelu z usługi udostępniania w usłudze Tekla Model Sharing

Jeśli to konieczne, istnieje możliwość odłączenia się i własnej lokalnej wersji modelu od usługi udostępniania.

Po wykluczeniu modelu lokalna wersja modelu nie będzie już podłączona do usługi udostępniania i nie będzie można już udostępniać zmian. Jednakże dane wystąpienie modelu wciąż będzie istnieć w usłudze udostępniania, a inni użytkownicy będą mogli dalej normalnie pracować na modelu.

Uwaga:

Po wykluczeniu własnej lokalnej wersji modelu z usługi udostępniania nie da się połączyć wykluczonego modelu ponownie z oryginalnym modelem udostępnionym. Wykluczony model jest całkowicie nowy i nie ma połączenia z oryginalnym udostępnionym modelem w usłudze udostępniania.

Wszyscy użytkownicy, niezależnie od ich roli użytkownika (Właściciel, Edytor, Obserwator projektu lub Obserwator) mogą wykluczać własne wersje lokalne modeli z usługi udostępniania.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Wyklucz z udostępniania.

  Wyświetli się komunikat potwierdzający.

 2. Kliknij Kontynuuj.

  Twoja lokalna wersja modelu jest odłączona od usługi udostępniania i nie możesz w niej już wysłać ani wczytywać zmian.

  Model automatycznie staje się modelem jednego użytkownika.

Po wykluczeniu lokalnej wersji modelu z usługi udostępniania można

 • kontynuować pracę z modelem w trybie jednego użytkownika.

 • rozpocząć pracę nad modelem w trybie wielu użytkowników.

 • rozpocząć pracę z modelem ponownie w usłudze Tekla Model Sharing.

Aby ponownie rozpocząć pracę z wykluczonym modelem w usłudze Tekla Model Sharing, można

 • rozpocząć udostępnianie modelu i zapraszać innych użytkowników do dołączenia do modelu.

  Po rozpoczęciu udostępniania modelu model jest całkowicie nowy i nie ma połączenia z poprzednim modelem w usłudze udostępnienie, mimo że zachowuje swoją starą nazwę.

 • dołączyć do tego samego modelu ponownie w oknie dialogowym Modele udostępnione w menu Plik > Udostępnianie > Przeglądaj udostępnione modele.

  Po dołączeniu do modelu można wybrać plan bazowy lub aktualizację do dołączenia.

  Jeśli użytkownik ponownie dołączy do modelu, będzie musiał zapisać nową wersję lokalną modelu na komputerze. Jeśli nazwa modelu nie zostanie zmieniona, w oknie dialogowym Modele udostępnione może znajdować się kilka modeli o tej samej nazwie. Wszystkie te lokalne wersje modelu będzie trzeba zapisać w różnych lokalizacjach na komputerze, gdyż w jednym folderze nie może być dwóch (lub więcej) modeli o tej samej nazwie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej