Tworzenie planu bazowego do modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie planu bazowego do modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Jeśli twoja rola to Właściciel modelu w usłudze Tekla Model Sharing i chcesz rejestrować postęp modelu bądź przyspieszyć prace nad modelem i dołączyć nowego użytkownika, możesz utworzyć nowy punkt początkowy dla modelu w usłudze udostępniania. Nowy punkt początkowy to linia bazowa. Linia bazowa jest obrazem bieżącego stanu modelu. Podczas tworzenia linii bazowej pełny model jest zawsze tworzony i przesyłany do usługi udostępniania. Gdy do modelu zaprasza się nowego użytkownika, zaleca się, aby Właściciel utworzył nową linię bazową. Istniejący użytkownicy nie muszą ponownie przyłączyć się do modelu po utworzeniu nowej linii bazowej.

 1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Utwórz linię bazową.
 2. Jeśli w oknie dialogowym Ustawienia udostępniania włączono opcję wprowadzania komentarzy wersji, wprowadź kod lub komentarz.

  Do usługi udostępniania wysyłany jest pełny model. Plików i folderów, które wyłączono z udostępniania, nie ma w planie bazowym.

  Jeśli podczas tworzenia planu bazowego konieczne jest wczytanie, należy powtórzyć polecenie Utwórz linię bazową po wczytaniu zmian wprowadzonych przez innych użytkowników.

  Jeśli wprowadzisz zmiany w modelu przed utworzeniem planu bazowego, pakiet aktualizacji przyrostowej zostanie utworzony przed planem bazowym. Sprawia to, że żadne dane modelu nie zostaną utracone i nie ma potrzeby ponownego dołączenia do modelu przez użytkowników udostępnionego modelu.

 3. W razie konieczności: Zaproś innych, aby dołączyli do modelu.

  Gdy do modelu dołącza nowy użytkownik, otwiera się lista Dostępne aktualizacje.

  Użytkownik może wtedy wybrać, czy chce dołączyć do planu bazowego czy do aktualizacji. Na liście Dostępne aktualizacje znajdują się wszystkie plany bazowe i aktualizacje od ostatniego planu bazowego. Użytkownik może wybrać dowolny plan bazowy lub aktualizacje do dołączenia, nie tylko te najnowsze. Dołączając do wcześniejszego planu bazowego lub aktualizacji, można cofnąć się w historii modelu, i na przykład sprawdzić jego stan w danym dniu.

  Dołączanie do planu bazowego przynosi korzyści użytkownikom, którzy dołączają do modelu, w którym wprowadzono już wiele zmian. Dołączanie do linii bazowej zamiast do aktualizacji jest także szybsze.

  Po dołączeniu do modelu z usługi udostępniania wczytywane są tylko przyrostowe pakiety aktualizacji.

  Wskazówka:

  Linię bazową można też utworzyć za pomocą Narzędzia automatyzacji udostępniania z katalogu Aplikacje i komponenty.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej