Konwertowanie modelu udostępnianego do modelu wielu użytkowników w usłudze Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Konwertowanie modelu udostępnianego do modelu wielu użytkowników w usłudze Tekla Model Sharing

Jeśli to konieczne, można wstrzymać prace z udostępnionym modelem w usłudze Tekla Model Sharing i przekonwertować wersję lokalną modelu do modelu wielu użytkowników.

W trybie wielu użytkowników nie można jednocześnie udostępniać i używać modelu. W przypadku chęci rozpoczęcia korzystania z trybu wielu użytkowników do udostępniania modelu zamiast usługi Tekla Model Sharing należy najpierw wykluczyć lokalną wersję modelu z usługi udostępniania, a następnie przekonwertować ją na model wielu użytkowników.

Uwaga:

Wykluczony model nie ma połączenia z oryginalnym udostępnionym modelem w usłudze udostępniania. Oznacza to, że jeśli wykluczymy lokalną wersję modelu z usługi udostępniania i rozpoczniemy korzystanie z modelu w trybie wielu użytkowników, później nie będzie możliwości połączenia oryginalnego udostępnionego modelu i modelu wielu użytkowników.

 1. Wyklucz lokalną wersję udostępnionego modelu z usługi udostępniania, aby zrobić z niej model jednego użytkownika:
  1. Otwórz udostępniony model, który chcesz przekonwertować na model wielu użytkowników.
  2. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Wyklucz z udostępniania.

   Wyświetli się komunikat potwierdzający.

  3. Kliknij Kontynuuj.

   Model automatycznie staje się modelem jednego użytkownika.

   Twoja lokalna wersja modelu jest odłączona od usługi udostępniania i nie możesz w niej już wysłać ani wczytywać zmian. Jednakże dane wystąpienie modelu wciąż będzie istnieć w usłudze udostępniania, a inni użytkownicy będą mogli dalej normalnie pracować na modelu.

 2. Przekonwertuj bieżący model jednego użytkownika do modelu wielu użytkowników:
  1. W menu Plik kliknij: Udostępnianie > Konwertuj do modelu wielu użytkowników.
  2. Wprowadź nazwę serwera wielu użytkowników lub wybierz nazwę z listy w oknie dialogowym Konwertuj do modelu wielu użytkowników.
  3. Kliknij Konwertuj.

   Bieżący model został skonwertowany na model wielu użytkowników i można rozpocząć korzystanie z niego w trybie wielu użytkowników.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej