Instalowanie usługi pamięci podręcznej dla Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Instalowanie usługi pamięci podręcznej dla Tekla Model Sharing

Usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing umożliwia pobieranie danych modelu z Tekla Model Sharing i przechowywanie ich w systemie plików w sieci LAN. Dzięki usłudze pamięci podręcznej można ograniczyć korzystanie z Internetu, co skutkuje krótszymi czasami pobierania, gdy kilka razy żądane są te same dane. Należy mieć na uwadze, że pamięć podręczna nie jest używana do wysyłanych pakietów.

Usługa pamięci podręcznej wymaga połączenia z Internetem do pobierania danych modelu z usługi udostępniania. Gdy użytkownik po raz pierwszy pobiera pakiet, jest on wczytywany do usługi pamięci podręcznej. Wszelkie późniejsze żądania tego samego pakietu są szybko obsługiwane z pamięci podręcznej w sieci LAN.

Usługa pamięci podręcznej jest przydatna, nawet jeśli w biurze jest tylko jeden użytkownik Tekla Model Sharing. Na przykład ponowne połączenie z modelem przebiega szybciej, ponieważ dane modelu są dostępne w ramach usługi pamięci podręcznej. Ponadto dane modelu są zawsze wczytywane jako małe bloki danych. Jest to przydatne, gdy pobieranie zostanie przerwane z dowolnego powodu, ponieważ usługa pamięci podręcznej może później pobrać brakujące bloki.

Należy pamiętać, że dane nie są automatycznie usuwane z usługi pamięci podręcznej. Aby wykasować zbędne dane, można po prostu usunąć stare pliki z usługi pamięci podręcznej.

Jeśli w jednym biurze pracuje kilku użytkowników Tekla Model Sharing, zaleca się zainstalowanie usługi Tekla Model Sharing pamięci podręcznej. Usługa pamięci podręcznej jest zalecana szczególnie w regionach, w których prędkość pobierania może być ograniczona.

Poniższy rysunek przedstawia sposób przechowywania danych w usłudze udostępniania oraz ich używania za pomocą usługi pamięci podręcznej Tekla Model Sharing.

Uwaga:

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można uzyskać dostępu do usługi pamięci podręcznej, Tekla Structures będzie na potrzeby zmian w modelu korzystać bezpośrednio z magazynu w chmurze. Taka sytuacja może również się zdarzyć w trakcie trwania operacji pobierania, jeśli połączenie z usługą pamięci podręcznej przekroczy limit czasu.

Można sprawdzić, czy usługa pamięci podręcznej jest w użyciu, sprawdzając pliki log ClientLog_cat.txtClientLog_dog.txt w folderze \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing.

Wymagania programowe i systemowe do instalacji usługi pamięci podręcznej:

 • System operacyjny Windows Server 2008 R2 lub nowszy
 • .NET Framework 4.5.1

Usługę pamięci podręcznej należy zainstalować w następujący sposób:

 1. Upewnij się, że dostępny jest aktywny komputer lub serwer z systemem Windows z wystarczającą ilością wolnej przestrzeni dyskowej na zapisanie pamięci podręcznej danych modelu.
 2. Pobierz plik instalacyjny usługi Tekla Model Sharing pamięci podręcznej ze strony Tekla Downloads.
 3. Aby dokończyć instalację, uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
  • Domyślnym folderem pamięci podręcznej jest C:\TeklaModelSharingCache. W razie potrzeby można zmienić folder docelowy.

   Należy upewnić się, że w folderze docelowym jest wystarczająco dużo przestrzeni dyskowej na szacowane użycie usługi. Wymagana ilość przestrzeni dyskowej może wahać się pomiędzy kilkoma gigabajtami a terabajtami zależnie od liczby użytkowników i rozmiaru modeli Tekla Model Sharing.

  • Domyślny numer portu TCP/IP dla usługi pamięci podręcznej to 9998.

   Tego numeru portu należy używać podczas konfiguracji stacji roboczych klientów Tekla Structures pod kątem korzystania z pamięci podręcznej. Ten port stanowi główny kanał komunikacyjny i kanał kontroli usługi pamięci podręcznej.

  • Domyślny numer portu TCP/IP do komunikacji wewnętrznej to 9001.

   Ten port jest automatycznie pobierany z usługi pamięci podręcznej i używa się go do rzeczywistego transferu danych.

  Dostęp do sieci

  Należy umożliwić ruch przychodzący na portach TCP/IP (domyślnie 9001 i 9998) dla hosta usługi pamięci podręcznej.

  Jeśli porty są przyczyną konfliktów lub innych problemów związanych z innymi usługami lub zaporą, można je zmienić na inne.

  Usługa pamięci podręcznej wymaga połączenia z Internetem do pobierania zmian modelu z usługi udostępniania.

  Uwaga:

  Jeśli będzie w późniejszym czasie potrzebna modyfikacji instalacji, należy ponownie uruchomić plik instalacyjny TeklaModelSharingCacheService.exe i wybrać opcję Napraw. Można wtedy będzie zmienić wcześniej ustawiony folder pamięci podręcznej i numery portów. Aby korzystać z zawartości z poprzedniego folderu pamięci podręcznej, skopiuj lub przenieś wymaganą zawartość do nowego folderu.

 4. Sprawdź, czy usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing została uruchomiona.
  • Odszukaj usługę Tekla Model Sharing Cache wśród usług systemu Windows, korzystając na przykład z konsoli zarządzania komputerem compmgmt.msc lub konsoli zarządzania usługami services.msc.

  • Użyj aplikacji Podgląd zdarzeń systemu Windows, aby sprawdzić, czy usługa nie generuje błędów oraz czy pojawiły się komunikaty informujące o uruchomieniu usługi.

 5. Aby używać pamięci podręcznej, skonfiguruj stację roboczą klienta Tekla Structures.

  W menu Plik w Tekla Structures kliknij Udostępnianie > Ustawienia udostępniania.

  W oknie dialogowym Ustawienia udostępniania:

  • Nazwa to nazwa komputera, na którym zainstalowano pamięć podręczną. Aby sprawdzić nazwę komputera, kliknij Panel sterowania systemu Windows > System i zabezpieczenia > System.

  • Port to numer portu usługi pamięci podręcznej określany podczas instalacji usługi pamięci podręcznej. Wartością domyślną jest 9998.

Rozwiązywanie problemów z instalacją usługi pamięci podręcznej

Problem Możliwe rozwiązania

Nie można połączyć się z usługą pamięci podręcznej z poziomu Tekla Structures

 • Upewnij się, że jest uruchomiona usługa systemu Windows o nazwie Tekla Model Sharing.

 • Upewnij się, że zapory nie blokują portów TCP/IP skonfigurowanych na potrzeby Tekla Structures, na przykład 9001 lub 9998, jeśli używasz portów domyślnych.

Usługa pamięci podręcznej się nie uruchamia

Sprawdź Dziennik aplikacji Podglądu zdarzeń systemu Windows pod kątem błędów.

Ustawianie konta logowania na potrzeby usługi pamięci podręcznej systemu Windows

W przypadku, gdy usługa pamięci podręcznej wymaga dostępu do określonych zasobów specjalnych, takich jak udostępnione dyski sieciowe, należy upewnić się, że konto Logowanie ustawione dla usługi pamięci podręcznej systemu Windows ma uprawnienia dostępu do tych zasobów. Zauważ, że konto Logowanie musi mieć także uprawnienia do odczytu i zapisu w folderze C:\ProgramData\Tekla\ModelSharingCache. Zalecamy używanie tego samego konta zarówno do zainstalowania usługi pamięci podręcznej, jak i, w razie potrzeby, jako konta Logowanie dla usługi pamięci podręcznej systemu Windows.

Domyślnie konto Logowanie dla usługi pamięci podręcznej systemu Windows to Lokalne konto systemowe, więc może być konieczna zmiana tego konta:
 1. W oknie dialogowym Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy Usługę pamięci podręcznej systemu Windows.

 2. Wybierz Właściwości.

 3. Na karcie Logowanie wybierz To konto, a następnie wpisz nazwę konta i hasło.

 4. Kliknij OK.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej