Najlepsze praktyki dotyczące Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Najlepsze praktyki dotyczące Tekla Model Sharing

Aby utrzymać prawidłowy stan udostępnionych modeli i z powodzeniem udostępniać wprowadzone zmiany, należy przestrzegać poniższych sprawdzonych metod dotyczących Tekla Model Sharing.

Uwaga:

Użytkownicy tego samego udostępnionego modelu muszą mieć identyczną wersję Tekla Structures i korzystać z tego samego dodatku service pack.

Ogólne instrukcje rozwiązywania problemów w usłudze Tekla Model Sharing można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów w usłudze Tekla Model Sharing.

Poprawne używanie identyfikatorów GUID w modelach udostępnionych

Obiekty w Tekla Structures mają identyfikator pokazywany jako GUID (Globalny unikalny identyfikator) obiektu, który jest również używany w usłudze Tekla Model Sharing.

Oznacza to, że funkcje, które wymagają użycia identyfikatorów GUID, muszą zostać zmienione w taki sposób, aby ich używały:

 • Działania wymiany danych - import/eksport:

  • FabTrol XML

  • ASCII

 • Wszystkie pozostałe aplikacje, makra i procesy raportów, które polegają na ID statycznych.

Zapisywanie lokalnych wersji modeli udostępnionych na komputerze

Zaleca się zapisanie lokalnych wersji modeli udostępnionych na komputerze zamiast na dysku sieciowym z dwóch głównych powodów:

 • Wydajność udostępnionych modeli jest lepsza, gdy lokalne modele są zapisywane na własnym komputerze. Oznacza to na przykład, że modele otwierają się szybciej.

 • Zapisywanie udostępnionych modeli na własnym komputerze uniemożliwia innym użytkownikom dostęp do nich i przypadkowe zablokowanie ważnych plików.

Jeśli nadal chcesz zapisać lokalne modele na dysku sieciowym, użyj prywatnego dysku sieciowego, do którego inni użytkownicy nie mają dostępu.

Regularne tworzenie planów bazowych

Właściciel modelu powinien regularnie tworzyć linie bazowe modelu. Na przykład można utworzyć linię bazową raz w tygodniu.

Gdy do modelu zaprasza się nowego użytkownika, zaleca się utworzenie nowej linii bazowej. W ten sposób dołączenie do udostępnionego modelu jest szybsze.

Tworzenie kopii zapasowej modeli udostępnianych

Zalecamy, aby tworzyć kopie zapasowe modeli używanych w usłudze Tekla Model Sharing. W przypadku problemów z modelem udostępnionym możliwe jest wybranie lokalnej wersji modelu dowolnego użytkownika lub modelu, dla którego wykonano kopię zapasową i dalsza praca, z użyciem tego modelu. Upewnij się, że tworzenie kopii zapasowej używanego modelu zostało ukończone oraz że w folderze modelu znajdują się na przykład rysunki i różne bazy danych. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że model działa prawidłowo i nie utracisz danych. Jeśli kopia zapasowa wersji modelu jest stara, wczytywanie wszystkich zmian może potrwać jakiś czas.

Wykonuj kopie zapasowe modeli zgodnie z konwencją przyjętą w firmie, na przykład używając Windows Backup. Można też użyć polecenia Plik > Zapisz jako > Zapisz i utwórz kopię zapasową w celu utworzenia kopii zapasowej modelu. Kopia zapasowa będzie miała taki sam identyfikator GUID co oryginalny model.

Należy pamiętać, że polecenie Zapisz jako nie może zostać użyte do utworzenia kopii zapasowej modelu. Jeśli używasz polecenia Zapisz jako, model otrzyma nowe numery ID i nie będzie mieć powiązania z oryginalnym modelem. Jeśli używasz przełącznika przyciągania Zapisz jako , historia modelu nie jest kopiowana wraz z zapisanym modelem.

Numerowanie obiektów modelu w usłudze Tekla Model Sharing

Numeracja modelu udostępnionego ma trzy główne fazy: wczytywanie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników, numeracja serii obiektów i wysyłanie zmian numeracji. Podczas numerowania elementów w modelu udostępnionym należy zawsze używać polecenia Numeruj serie wybranych obiektów. Aby uniknąć niepotrzebnej pracy i konfliktów, nie należy używać polecenia Numeruj zmienione obiekty.

Przed rozpoczęciem numerowania obiektów w modelu udostępnionym należy uważnie zaplanować numerację. Zaleca się, aby model został podzielony na fazy, a każdy użytkownik numerował obiekty tylko w tej fazie, w której pracuje. W ten sposób można uniknąć konfliktów numeracji w modelach udostępnionych.

Aby ponumerować fazę, wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ zmiany wprowadzane w fazie, nad którą pracujesz.
 2. Zapisz model.
 3. Wczytaj zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.
 4. Przejrzyj zmiany i zapisz model.
 5. Wybierz elementy w zmienionej serii numeracji.

  Można utworzyć filtry wyboru, aby wybrać obiekty w określonej serii numeracji. Można na przykład utworzyć filtr wyboru umożliwiający wybieranie obiektów o takim samym numerze początkowym zespołu.

 6. Na karcie Rysunki i raporty wybierz opcję Uruchom numerację > Numeruj serie wybranych obiektów.

  W razie potrzeby powtórz czynności od 5 do 6 z różnymi seriami numeracji.

 7. Po pomyślnym wykonaniu numeracji zapisz model.
 8. Natychmiast wyślij zmiany.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej