Wizualizacja modelu za pomocą Trimble Connect Visualizer

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wizualizacja modelu za pomocą Trimble Connect Visualizer

Trimble Connect Visualizer umożliwia utworzenie podstawowego renderingu otwartego modelu 3D Tekla Structures. Za pomocą Trimble Connect Visualizer można wykonywać zrzuty ekranu i tworzyć animacje, które będą przedstawiać opcje projektowania i budowy modelu. Następnie można stosować zrzuty ekranu i animacje w prezentacjach.

Dostęp do Trimble Connect Visualizer można uzyskać bezpośrednio z Tekla Structures. Dwa polecenia Trimble Connect Visualizer znajdują się na zakładce Widok.

Wizualizacja wszystkich obiektów modelu

  1. Na zakładce Widok kliknij strzałkę w obszarze Wizualizuj.
  2. W menu wybierz Wizualizuj wszystko.

Renderowanie całego modelu jest otwierane w Trimble Connect Visualizer.

Należy pamiętać, że elementy, które nie są widoczne w widoku modelu Tekla Structures, są również renderowane.

Wizualizacja wybranych obiektów modelu

  1. Wybierz obiekty, które chcesz wizualizować.
  2. Na zakładce Widok kliknij strzałkę w obszarze Wizualizuj.
  3. W menu wybierz Wizualizuj wybrane.

Rendering wybranych obiektów modelu zostanie otwarty w Trimble Connect Visualizer.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej