Praca z widokami

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Praca z widokami

Widok jest prezentacją modelu z określonego położenia. Każdy widok jest reprezentowany we własnym oknie w programie Tekla Structures. Wybranie elementu na widoku powoduje zaznaczenie tego elementu we wszystkich otwartych widokach.

Płaszczyzna widoku

Każdy widok ma płaszczyznę widoku, na której są widoczne siatki i punkty przedstawione jako niebieskie krzyżyki. Punkty znajdujące się poza płaszczyzną widoku mają kolor czerwony. Płaszczyznę widoku można przesuwać tak jak każdy inny obiekt.

Widoki podstawowe

Widokami podstawowymi są widoki równoległe do globalnych płaszczyzn podstawowych (xy, xz i zy). W widokach podstawowych dwie osie zawsze definiują płaszczyznę widoku — te osie występują w nazwie płaszczyzny. Trzecia oś jest prostopadła do płaszczyzny widoku. Nie występuje ona w nazwie płaszczyzny. W widoku podstawowym poziomym model jest prezentowany z kierunku trzeciej osi.

Podczas tworzenia widoków podstawowych należy zdefiniować odległość płaszczyzny widoku (współrzędne płaszczyzny widoku) od początku globalnego w kierunku trzeciej osi.

Przykłady widoków podstawowych:

Płaszczyzna

Widok 3D

Widok płaski

XY

XZ

ZY

Pozostałe widoki

W przypadku innych typów widoków należy zdefiniować płaszczyznę widoku poprzez wybranie punktów lub punkty są definiowane automatycznie w zależności od przyjętej metody tworzenia.

Czy mam modelować w 3D, czy w widoku płaskim?

Widoki mogą być widokami 3D lub widokami płaskimi. Widoki 3D, płaski oraz przekrój przekazują informacje różnych typów, które są przydatne do różnych zadań.

Jedną z powszechnie stosowanych metod jest otwieranie kilku widoków:

  • widoku 3D, aby widzieć realistyczną wersję modelu;
  • widoku płaskiego, w którym można dodawać i łączyć elementy;
  • widoku przekroju w celu sprawdzania poziomu.

W przypadku pracy z więcej niż jednym monitorem należy zmaksymalizować obszar roboczy poprzez umieszczenie różnych widoków na różnych ekranach.

Za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+P możesz z łatwością przełączać między widokiem 3D a widokiem płaskim.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej