Przyciąganie do pozycji

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Przyciąganie do pozycji

Większość poleceń informuje użytkownika o konieczności wskazania punktów w celu umieszczenia obiektów w modelu lub rysunku. Jest to określane jako przyciąganie. Podczas tworzenia nowego obiektu Tekla Structures wyświetla symbole przyciągania i podpowiedzi punktów przyciągania dla dostępnych punktów przyciągania oraz jasnoszarą linię między punktem przyciągania a ostatnim wskazanym punktem.

Użyj przełączników przyciągania na pasku narzędzi Przyciąganie, aby określić pozycje docelowe przyciągania.

Na przykład można przyciągać do

  • różnych punktów, jak punkty końcowe i punkty środkowe

  • środków

  • punktów przecięcia

  • linii i krawędzi

  • wymiarów i linii znaku, elementów układu rysunku i ramek rysunku

Jeśli chcesz użyć dokładnych odległości lub współrzędnych podczas przyciągania do pozycji, użyj przyciągania numerycznego.

Za pomocą kombinacji różnych narzędzi przyciągania można na przykład przyciągać do najbliższego punktu ortogonalnego na płaszczyźnie w modelu i rysunkach. Ponadto można podążać za linią i wskazać punkt w określonej odległości wzdłuż linii albo utworzyć tymczasowy punkt referencyjny, który będzie używany jako lokalny początek w modelu i rysunkach.

Tekla Structures wyświetla wymiary przyciągania w modelu, co oznacza, że można łatwo utworzyć obiekty o żądanej długości. Opcja zaawansowana XS_​DISPLAY_​DIMENSIONS_​WHEN_​CREATING_​OBJECTS umożliwia włączenie lub wyłączenie wymiarów przyciągania.

Wskazówka:

Użyj skrótów klawiaturowych przyciągania, aby przyspieszyć pracę.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej