Zmienianie prezentacji elementu, aby pokazać elementy z dokładnymi liniami lub z dużą dokładnością

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmienianie prezentacji elementu, aby pokazać elementy z dokładnymi liniami lub z dużą dokładnością

Nawet jeśli w ustawieniach wyświetlania ustawiono prezentację elementu na Szybko, można tymczasowo przeglądać elementy przy użyciu różnych opcji prezentacji.

Wyświetlanie elementów z użyciem dokładnych linii

Za pomocą polecenia Pokaż element z dokładnymi liniami można tymczasowo wyświetlić element z użyciem dokładnych linii, nawet jeśli w przypadku elementów wybrana jest opcja prezentacji Szybko.

  1. Wybierz element.
  2. Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, rozpocznij wpisywanie ciągu znaków pokaż element z dokładnymi liniami, a następnie wybierz polecenie Pokaż element z dokładnymi liniami na wyświetlonej liście.
  3. Kliknij widok, w którym chcesz wyświetlić dokładne linie.
  4. Aby wyłączyć efekt dokładnych linii, na karcie Widok kliknij .

Wyświetlanie elementów z dużą dokładnością

Można tymczasowo wyświetlić elementy z najwyższym poziomem dokładności. Może to być przydatne np. podczas sprawdzania dużego modelu, ponieważ cały model nadal może być wyświetlany w trybie prezentacji Szybko lub Dokładny, ale poszczególne elementy będą prezentowane z większą szczegółowością.

  1. Wybierz elementy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie trzymaj naciśnięty Shift przy wybieraniu opcji Pokaż z dokładnymi liniami.

    Tekla Structures wyświetli wybrane elementy z najwyższym poziomem dokładności.

  3. Aby wyłączyć efekt dużej dokładności, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pokaż z dokładnymi liniami.

(1) Normalny tryb wyświetlania

(2) Tryb wyświetlania z dużą dokładnością

Was this helpful?
Wstecz
Dalej