Wyświetlanie elementów, komponentów i zespołów z wybranym kątem widoku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wyświetlanie elementów, komponentów i zespołów z wybranym kątem widoku

W niektórych przypadkach przydaje się oglądanie elementów, komponentów lub zespołów pod wybranym kątem widoku. Na przykład przy zbrojeniu elementów betonowych możesz wtedy z łatwością sprawdzać odległości między prętami zbrojeniowymi.

Ograniczenie:

Opcja Kąt widoku nie jest dostępna dla:

 • szczegółowe komponenty systemowe

 • szczegółowe komponenty użytkownika

 • styki użytkownika

 1. Wybierz obiekt.
 2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Kąt widoku.
 3. Wybierz widok z góry, z tyłu, z prawej, z dołu, z przodu lub z lewej.

  Tekla Structures wyświetla obiekt pod wybranym kątem widoku. Należy pamiętać, że pełny obiekt nie zawsze jest wyświetlany.

  W przypadku elementów kąt widoku jest uzależniony od układu współrzędnych wybranego elementu, czyli widok z góry to patrzenie w kierunku ujemnych wartości osi z. Jeśli np. wybierzesz widok z góry, Tekla Structures ustawia bieżący kąt widoku na kierunek z góry na dół w układzie współrzędnych.

  W odniesieniu do zespołów i komponentów kąt widoku zależy od układu współrzędnych elementu głównego zespołu. Z tego powodu obiekt może nie zawsze wyglądać w oczekiwany sposób pod wybranym kątem widoku.

 4. Aby powrócić do oryginalnego widoku 3D, kliknij przycisk w środku opcji kąta widoku.
Uwaga:

Tekla Structures wyświetla obiekt w bieżącym widoku, czyli w tym, w którym ostatnio znajdował się wskaźnik myszy. Jeśli kontekstowy pasek narzędzi znajduje się np. na górze dwóch widoków, obiekt jest wyświetlany w widoku, w którym ostatnio występował wskaźnik myszy, a nie w widoku, w którym został wybrany obiekt.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej