Przesuwanie płaszczyzny roboczej

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Przesuwanie płaszczyzny roboczej

Płaszczyznę roboczą można ustawić w dowolnym położeniu, wskazując punkty lub wybierając płaszczyznę. W ten sposób łatwiej można rozmieścić elementy podczas modelowania elementów pochylonych.

Można na przykład przesunąć płaszczyznę roboczą do pochylonej połaci dachowej, aby ułatwić modelowanie stężeń i wiązarów w dachu spadzistym.

Ustawianie płaszczyzny roboczej względem płaszczyzny dowolnego elementu

Polecenie Narzędzie Płaszczyzna robocza umożliwia ustawienie płaszczyzny roboczej względem płaszczyzny dowolnego elementu.

 1. Na karcie Widok kliknij: Płaszczyzna robocza > Narzędzie Płaszczyzna robocza.

 2. zaznacz punkt.

Ustawianie płaszczyzny roboczej równolegle do płaszczyzny xyz

Można ustawić płaszczyznę roboczą równolegle do płaszczyzny xy, xz lub zy.

 1. Na karcie Widok kliknij Płaszczyzna robocza i wybierz Równolegle do płaszczyzny XY(Z).

 2. W polu listy Płaszczyzna wybierz płaszczyznę równoległą do płaszczyzny roboczej.
 3. Wpisz współrzędną głębokości.

  Współrzędna głębokości definiuje odległość płaszczyzny roboczej od początku układu globalnego wzdłuż linii prostopadłej do płaszczyzny równoległej do trzeciej osi.

 4. Kliknij Zmień.

Ustawianie płaszczyzny roboczej za pomocą jednego punktu

Można ustawić płaszczyznę roboczą, używając jednego wskazanego punktu. Płaszczyzna robocza pozostaje równoległa do bieżącej płaszczyzny roboczej, ale zostanie przesunięta w nowe położenie. Kierunki X i Y pozostaną niezmienione.

 1. Na karcie Widok kliknij Płaszczyzna robocza i wybierz Za pomocą jednego punktu.

 2. Wybierz nowe położenie płaszczyzny roboczej.

Ustawianie płaszczyzny roboczej za pomocą dwóch punktów

Można ustawić płaszczyznę roboczą za pomocą dwóch wskazanych punktów. Pierwszy wskazany punkt jest początkiem, drugi definiuje kierunek X płaszczyzny roboczej. Kierunek Y pozostanie taki sam jak w poprzedniej płaszczyźnie roboczej.

 1. Na karcie Widok kliknij Płaszczyzna robocza i wybierz Za pomocą dwóch punktów.

 2. Wskaż początek płaszczyzny roboczej.
 3. Wskaż punkt na płaszczyźnie roboczej leżący w dodatnim kierunku X.

Ustawianie płaszczyzny roboczej za pomocą trzech punktów

Można ustawić płaszczyznę roboczą za pomocą trzech wskazanych punktów. Pierwszy wskazany punkt jest początkiem, drugi definiuje kierunek X, trzeci definiuje kierunek Y płaszczyzny roboczej. Program Tekla Structures ustala kierunek Z zgodnie z regułą prawej dłoni.

 1. Na karcie Widok kliknij Płaszczyzna robocza i wybierz Za pomocą trzech punktów.

 2. Wskaż początek płaszczyzny roboczej.
 3. Wskaż punkt w dodatnim kierunku X.
 4. Wskaż punkt w dodatnim kierunku Y.

Ustawianie płaszczyzny roboczej równolegle do płaszczyzny widoku

Można ustawić płaszczyznę roboczą, aby była taka sama jak płaszczyzna widoku wybranego widoku.

 1. Na karcie Widok kliknij Płaszczyzna robocza i wybierz Równolegle do płaszczyzny widoku.

 2. Wybierz widok.

Przywracanie domyślnej płaszczyzny roboczej

Należy pamiętać, aby przywrócić domyślną płaszczyznę roboczą po zakończeniu modelowania konstrukcji pochylonych.

 1. Na karcie Widok kliknij: Płaszczyzna robocza > Równolegle do płaszczyzny XY(Z).

 2. Na liście Płaszczyzna wybierz pozycję XY.
 3. W polu Współrzędna głębokości wpisz cyfrę 0.
 4. Kliknij Zmień.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej