Wybieranie zespołów, zespołów betonowych i obiektów zagnieżdżonych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wybieranie zespołów, zespołów betonowych i obiektów zagnieżdżonych

Można wybrać zespoły lub zespoły betonowe albo pojedyncze obiekty w zespołach zagnieżdżonych lub komponentach zagnieżdżonych.

Wybieranie zespołów i zespołów betonowych

Użyj przełącznika wyboru Wybierz zespoły do wybierania zespołów i zespołów betonowych.

 1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik wyboru Wybierz zespoły.
 2. Wybierz element.

  Tekla Structures wybiera cały zespół betonowy lub zespół zawierający wybrany element.

Wybieranie obiektów zagnieżdżonych

Można wybrać zagnieżdżone zespoły i komponenty. Aktywny przełącznik wyboru określa poziom początkowy i kierunek przemieszczania się w hierarchii komponentu lub zespołu. Na pasku stanu przedstawione są etapy wykonane w obrębie hierarchii.

 1. Upewnij się, że prawidłowy przełącznik wyboru jest aktywny.
  • : aby rozpocząć od zespołów na najwyższym poziomie i przechodzić do ich podzespołów oraz ostatecznie wybrać pojedyncze elementy, śruby itp.;

  • : aby rozpocząć od pojedynczych obiektów i przechodzić do coraz większych zespołów zagnieżdżonych;

  • : aby rozpocząć od komponentów na najwyższym poziomie i przechodzić do ich komponentów podrzędnych i ostatecznie wybrać pojedyncze elementy, śruby itp.;

  • : aby rozpocząć od pojedynczych obiektów i przechodzić do coraz większych komponentów zagnieżdżonych.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.
 3. Przewijaj, używając kółka myszy.

  Zaznaczenie kolorem niebieskim wskazuje zespoły lub komponenty, które można wybrać.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej