Zarządzanie sekcjami wylewania

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zarządzanie sekcjami wylewania

Za pomocą funkcji zarządzania wylewaniem w Tekla Structures można wyświetlać geometrię monolitycznych konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu, przedstawiać je jako elementy lub obiekty wylewane, planować wylewanie i przerwy robocze oraz tworzyć raporty z informacjami o sekcji wylewania, takimi jak objętość betonu i powierzchnie deskowania. W przypadku zespołów betonowych typu Wylewany na miejscu można określać sekcje wylewania, jednostki sekcji wylewania, obiekty wylewane i przerwy robocze.

W Tekla Structures obiekt wylewany jest obiektem budowlanym, który składa się z co najmniej jednego elementu betonowego wylewanego na miejscu lub jego elementów. Wylewane na miejscu monolityczne elementy betonowe są scalane w jeden obiekt wylewany, jeśli mają taką samą klasę materiału i stykają się. Aby można było scalić te elementy, muszą się one również znajdować w tej samej fazie wylewania. Obiekty wylewane są widoczne w widokach sekcji wylewania.

Jednostka sekcji wylewania to jednostka betonu wylewanego na miejscu składająca się z obiektu wylewanego i całego powiązanego zbrojenia, elementów osadzonych oraz innych obiektów, które muszą być rozmieszczone przed wylaniem betonu na budowie.

Sekcja wylewania to grupa obiektów wylewanych za jednym razem.

Za pomocą przerwy roboczej można podzielić obiekt wylewany na kilka mniejszych.

Uwaga:

Zarządzanie wylewaniem jest adresowane głównie do wykonawców odpowiedzialnych za przedmiar, planowanie i prowadzenie prac na miejscu budowy. Domyślnie zarządzanie wylewaniem jest wyłączone w przypadku nowych modeli w większości ról. Można włączyć zarządzanie wylewaniem w bieżącym modelu przy użyciu opcji zaawansowanej XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej