Techniki filtrowania

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Techniki filtrowania

Używając warunków, nawiasów i opcji I/Lub możesz tworzyć filtry o odpowiednim stopniu złożoności.

Warunki

Użyj warunków, aby określić, w jaki sposób kryteria filtrowania są ze sobą powiązane. Pamiętaj, że kiedy tworzysz filtry, zawsze definiujesz, co powinno być pokazywane (lub co można wybrać) w modelu lub na rysunku. Jeśli więc wprowadzisz „Nazwa komponentu nie zawiera blacha węzłowa", instruujesz Tekla Structures do pokazania wszystkich komponentów, których nazwa nie zawiera słowa „blacha węzłowa”. Tekla Structures ukrywa więc wszystkie komponenty ze słowem „blacha węzłowa” w nazwie.

Warunek

Opis

Równa się

Używaj tego warunku, kiedy wartość filtra ma być dopasowywana dokładnie. Przykład: „Nazwa elementu równa się BELKA”.

Nie równa się

Filtruje obiekty zawierające wprowadzoną wartość. Przykład: „Profil elementu nie równa się BL200*20”, co oznacza, że Tekla Structures ukryje obiekty o profilu BL200*20 (lub nie będą one zaznaczone). Reszta obiektów będzie pokazywana (lub zaznaczana).

Zaczyna z

Znajduje wszystkie obiekty zaczynające się od wprowadzonej wartości. Przykład: „Nazwa komponentu zaczyna się od płatew”.

Nie zaczyna z

Filtruje obiekty zaczynające się od wprowadzonej wartości. Przykład: „Nazwa komponentu nie zaczyna się od ścinająca”, co oznacza, że Tekla Structures będzie ukrywać obiekty, których nazwa zaczyna się od słowa „ścinająca” (lub nie będą one zaznaczone). Reszta obiektów będzie pokazywana (lub zaznaczana).

Kończy z

Znajduje wszystkie obiekty kończące się wprowadzoną wartością. Przykład: „Nazwa komponentu kończy się na blacha”.

Nie kończy z

Filtruje obiekty kończące się wprowadzoną wartością. Przykład: „Nazwa komponentu nie kończy się na kąt”, co oznacza, że Tekla Structures będzie ukrywać obiekty, których nazwa kończy się na „kąt” (lub nie będą one zaznaczone). Reszta obiektów będzie pokazywana lub zaznaczana.

Zawiera

Znajduje wszystkie obiekty zawierające wprowadzoną wartość. Przykład: „Nazwa komponentu zawiera blacha” spowoduje znalezienie pozycji blacha podstawy i blacha ścinana prosta.

Nie zawiera

Filtruje obiekty niezawierające wprowadzonej wartości. Przykład: „nazwa komponentu nie zawiera blacha węzłowa”, co oznacza, że program Tekla Structures będzie ukrywał obiekty, których nazwa zawiera słowa „blacha węzłowa” (lub nie będzie ich zaznaczał). Reszta obiektów będzie pokazywana lub zaznaczana.

Większy od

Znajduje wszystkie obiekty zawierające wartość większą od wprowadzonej wartości. Przykład: „Atrybut szablonu LENGTH jest większy od 5000”.

Tej właściwości można używać tylko z danymi liczbowymi, takimi jak numer początkowy elementu, klasa, faza lub LENGTH.

Większy lub równy

Znajduje wszystkie obiekty takie same lub większe niż wprowadzona wartość.

Tej właściwości można używać tylko z danymi liczbowymi, takimi jak numer początkowy elementu, klasa, faza lub LENGTH.

Mniejszy od

Znajduje wszystkie obiekty o wartości mniejszej niż wprowadzona wartość

Tej właściwości można używać tylko z danymi liczbowymi, takimi jak numer początkowy elementu, klasa, faza lub LENGTH.

Mniejszy lub równy

Znajduje wszystkie obiekty o takiej samej lub mniejszej wartości niż wprowadzona wartość.

Tej właściwości można używać tylko z danymi liczbowymi, takimi jak numer początkowy elementu, klasa, faza lub LENGTH.

Później

Opcja dostępna tylko w przypadku dat. Data musi przypadać później niż wprowadzona wartość. Przykład: „Data zatwierdzenia obiektu późniejsza niż 10.04.2017”.

Później lub jednocześnie

Opcja dostępna tylko w przypadku dat. Data musi przypadać później lub w tym samym czasie co wprowadzona wartość.

Wcześniej

Opcja dostępna tylko w przypadku dat. Data musi przypadać wcześniej niż wprowadzona wartość. Przykład: „Data zatwierdzenia obiektu wcześniejsza niż 18.02.2017”.

Wcześniej lub równocześnie

Opcja dostępna tylko w przypadku dat. Data musi przypadać wcześniej lub w tym samym czasie co wprowadzona wartość.

Opcje I/Lub

Podczas tworzenia reguł filtra składających się z wielu wierszy używaj opcji I/Lub.

Opcja

Opis

I

Służy do znajdowania obiektów zgodnych z obiema wartościami.

Tworząc reguły filtra dla obiektów, które mają różne ustawienia Kategoria, należy w miarę możliwości używać opcji I, aby unikać potencjalnych problemów w przypadku bardziej złożonych reguł.

Lub

Służy do znajdowania obiektów zgodnych z dowolną z wartości.

pusty (= I)

Pusty oznacza taki sam jak I.

Nawiasy

Do tworzenia bardziej złożonych reguł filtra możesz używać pojedynczych, podwójnych i potrójnych nawiasów.

Przykład 1. Użyj formatu „A i (B lub C)”, aby znaleźć obiekty zgodne z pierwszą regułą filtra i dowolną z ostatnich dwóch reguł.

Przykład 2. Użyj formatu „(A i B) lub C”, aby znaleźć obiekty zgodne z dwoma pierwszymi regułami lub trzecią.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej