Praca z obiektami modelu w Tekla Structures

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Praca z obiektami modelu w Tekla Structures

Modelowanie Tekla Structures polega na tworzeniu różnego rodzaju obiektów modelu i pracy z nimi. W większości przypadków obiekt modelu reprezentuje obiekt budowlany, który będzie występował w prawdziwej budowli lub konstrukcji albo będzie ściśle z nim związany. Obiektem modelu może też być pomoc modelowa, która zawiera informacje istotne tylko podczas tworzenia modelu. Obiekty modelu tworzy się w modelu lub do niego importuje.

Można tworzyć różne rodzaje obiektów modelu takich jak elementy i elementy specjalne, śruby, zbrojenia i cięcia, używając poleceń na wstążce.

Niektóre polecenia na wstążce mają skrót klawiaturowy, który przyspiesza modelowanie. Można dostosować skróty klawiaturowe i przypisać własne skróty do najczęściej używanych poleceń.

Wiele poleceń, które tworzą obiekty modelu, można też uruchamiać przy użyciu Szybkiego uruchamiania lub w panelu właściwości.

Po utworzeniu obiektów modelu, można przeglądać i modyfikować właściwości obiektu modelu za pomocą panelu właściwości.

Przykłady obiektów modelu

Przykłady obiektów modelu:

Obiekty modelu można też tworzyć z komponentów.

Aby zmienić rozmiar i kształt obiektów modelu, użyj uchwytów bezpośredniej zmiany.

W modelu można używać następujących pomocy modelowania:

Obiekty modelu można łączyć w większe jednostki, tworząc zespoły, zespoły betonowe i jednostki sekcji wylewania.

Obiektami modelu można zarządzać za pośrednictwem grup obiektów, Organizatora i innych narzędzi do planowania.

Tworzenie lub usuwanie obiektu modelu

 1. Uruchom polecenie, które tworzy obiekt modelu, jako element.
  • Na wstążce: kliknij polecenie. Przykładowo kliknij , aby utworzyć belkę stalową.

  • Przy użyciu pola Szybkie uruchamianie podaj wyszukiwane słowo. Na przykład wpisz belkę stalową, aby znaleźć polecenie Utwórz belkę stalową.

  • W panelu właściwości: upewnij się, że nic nie jest wybrane w modelu. Kliknij przycisk Lista typów obiektów i wybierz z listy obiekt, który chcesz utworzyć.

 2. Wskaż punkty, aby umieścić obiekt w modelu.

  Tekla Structures utworzy obiekt modelu, korzystając z aktualnych właściwości tego typu obiektu.

 3. Postępuj zgodnie z komunikatami na pasku statusu, aby uzyskać instrukcje dalszego postępowania.
 4. Aby utworzyć więcej obiektów modelu o takich samych właściwościach, wskaż więcej punktów.

  Polecenie jest wykonywane do chwili, gdy je zakończysz lub uruchomisz inne polecenie.

 5. Jeśli chcesz usunąć obiekt modelu, wybierz obiekt i naciśnij Usuń.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej