Pomiar obiektów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Pomiar obiektów

Polecenia Zmierz służą do pomiaru kątów, łuków, odległości między dwoma punktami i odległości między śrubami w modelu.

Wszystkie pomiary mają charakter tymczasowy. Są one wyświetlane w oknie widoku modelu do czasu jego zaktualizowania lub przerysowania.

Jednostki zależą od ustawień w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Jednostki i dziesiętne.

Pomiary odległości

Można mierzyć odległości poziome, pionowe i określone przez użytkownika w modelu.

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+P, aby przełączyć się na widok płaski.
 2. Na karcie Edytuj kliknij Zmierz i wybierz z następujących poleceń:
  • Odległość

   To polecenie służy do pomiaru odległości między dwoma dowolnymi punktami. Umożliwia pomiar odległości pochyłych oraz wyrównanych. Domyślnie wynik zawiera odległość i współrzędne.

  • Odległość pozioma

   To polecenie służy do pomiaru odległości między dwoma punktami w kierunku osi x płaszczyzny widoku.

  • Odległość pionowa

   To polecenie służy do pomiaru odległości między dwoma punktami w kierunku osi y płaszczyzny widoku.

 3. Wskaż punkt początkowy.
 4. Wskaż punkt końcowy.
 5. Wskaż punkt, aby określić, po której stronie linii wymiarowej ma się znaleźć wynik pomiaru.

  Wynik pomiaru jest wyświetlany do czasu następnego zaktualizowania lub przerysowania okna.

Pomiar kątów

Można mierzyć kąty w modelu.

 1. Na karcieEdytuj kliknij Zmierz > Kąt.
 2. Wskaż punkt środkowy.
 3. Wskaż punkt początkowy.
 4. Wskaż punkt końcowy.

  Wynik pomiaru jest wyświetlany do czasu następnego zaktualizowania lub przerysowania okna.

Pomiar łuków

Można mierzyć promień i długość łuku w modelu.

 1. Na karcie Edytuj kliknij Zmierz > Łuk.
 2. Wskaż punkt początkowy.
 3. Wskaż punkt środkowy.

  Może to być dowolny punkt na łuku leżący między punktem początkowym a końcowym.

 4. Wskaż punkt końcowy.

  Wynik pomiaru jest wyświetlany do czasu następnego zaktualizowania lub przerysowania okna.

  (1) Punkt początkowy

  (2) Punkt środkowy

  (3) Punkt końcowy

  (4) Promień łuku

  (5) Długość łuku

Zmierz odległość śrub

Można mierzyć odległość między śrubami należącymi do grupy śrub. Tekla Structures podaje też odległości śrub od krawędzi wybranego elementu.

 1. Na karcie Edytuj kliknij Zmierz > Rozstaw śrub.
 2. Wybierz grupę śrub.
 3. Wybierz element.

  Wynik pomiaru jest wyświetlany do czasu następnego zaktualizowania lub przerysowania okna.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej