Badanie właściwości obiektów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Badanie właściwości obiektów

Za pomocą poleceń Zbadaj można uzyskać informacje na temat konkretnego obiektu lub grupy obiektów w modelu.

Należy wykonać jedną z następujących czynności:

Do zbadania Procedura

Właściwości obiektu

 1. Na wstążce kliknij Obiekt.

 2. Wybierz obiekt.

  Tekla Structures wyświetli właściwości obiektu w osobnym oknie.

Współrzędne punktu

 1. Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Współrzędne punktu.

  Pojawi się okno dialogowe Zbadaj współrzędne punktu.

 2. Kliknij Wskaż, a następnie wskaż punkt w modelu, aby zobaczyć współrzędne punktu w:

  • współrzędnych lokalnych,
  • współrzędnych modelu (globalnych),
  • współrzędnych punktu bazowego projektu,
  • współrzędnych bieżącego punktu bazowego.

Środek ciężkości

 1. Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Środek ciężkości.

 2. Wybierz co najmniej jeden element.

  Tekla Structures utworzy punkt środka ciężkości dla każdego z wybranych elementów i wyświetli informacje na temat środka ciężkości w odrębnym oknie.

Właściwości obiektu przy użyciu raportów użytkownika

Zobacz Zapytanie niestandardowe.

Elementy spawane

 1. Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Elementy spawane.

 2. Wybierz element.

  Tekla Structures podświetli wybrany element oraz wszystkie zespawane z nim elementy.

Główne elementy spawane

 1. Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Główny element spawany.

 2. Wybierz element.

  Tekla Structures podświetli element główny po wybraniu elementu podrzędnego.

Obiekty zespołu lub zespołu betonowego

Zobacz Sprawdzanie i podświetlanie obiektów w zespole lub Sprawdzanie i podświetlanie obiektów w zespole betonowym.

Obiekty komponentów

 1. Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Obiekty komponentów.

 2. Wybierz komponent.

  Tekla Structures podświetli wszystkie elementy należące do wybranego komponentu.

Fazy

Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Fazy.

Tekla Structures w odrębnym oknie wyświetli informacje na temat obiektów należących do różnych faz.

Rozmiar modelu

Tekla Structures w odrębnym oknie wyświetli liczbę wszystkich obiektów w bieżącym modelu.

Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Rozmiar modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej