Dostosuj pozycję elementu i wyświetl informacje o elemencie

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dostosuj pozycję elementu i wyświetl informacje o elemencie

Podczas tworzenia elementu można umieścić element, wskazując punkty. W razie potrzeby, po utworzeniu elementu, można dostosować położenie elementu na różne sposoby.

Pozycja elementu

Podczas tworzenia elementu uchwyty elementu i linii odniesienia elementu stanowią pomoc przy określaniu pozycji elementu. Można dostosować pozycje elementów, takie jak obrót, za pomocą opcji Pozycja i Offset końca w panelu właściwości lub za pomocą kontekstowego paska narzędzi.

Wypróbuj również następujące wskazówki, pomoce przy tworzeniu i umieszczaniu na przykład, elementów zakrzywionych i poziomych:

Wyświetl informacje o elemencie

Aby wyświetlić właściwości wybranych elementów w widoku modelu, użyj etykiet elementów. Etykiety elementów to opisy tekstowe wyświetlane obok elementów, których właściwości pokazują.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej