Tymczasowe ukrywanie obiektów modelu lub pokazywanie tylko wybranych obiektów modelu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tymczasowe ukrywanie obiektów modelu lub pokazywanie tylko wybranych obiektów modelu

Można tymczasowo pokazywać, ukrywać lub pokazywać ukryte obiekty modelu i zespoły w widokach modelu.

Ukrywanie elementów lub innych obiektów w widoku modelu

Można szybko ukrywać wybrane elementy lub inne obiekty w widoku modelu. Może się to przydać, np. gdy potrzebne jest tymczasowe ukrycie niektórych elementów w celu uwidocznienia znajdujących się za nimi elementów.

 1. Wybierz elementy lub obiekty, które chcesz ukryć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ukryj.

  Tekla Structures pokazuje ukryte elementy jako linie odniesienia elementu.

  Aby całkowicie ukryć wybrane elementy, podczas wybierania polecenia trzymaj naciśnięty klawisz Shift.

  Wybrane elementy stają się niewidoczne.

 3. Aby przywrócić widoczność obiektów, kliknij na karcie Widok.

  Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy w widoku i wybrać Przerysuj widok.

Pokazywanie tylko wybranych elementów lub innych obiektów w widoku modelu

Alternatywą dla ukrywania pojedynczych elementów lub innych obiektów w widoku modelu jest określenie, które elementy mają być widoczne. Wszystkie inne niewybrane elementy zostaną ukryte.

 1. Wybierz elementy lub obiekty, które chcesz pozostawić widoczne.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż tylko wybrane.

  Tekla Structures pokazuje niewybrane elementy jako niemal przezroczyste.

  Wskazówka:

  Aby całkowicie ukryć niewybrane elementy, podczas wybierania polecenia trzymaj naciśnięty klawisz Shift.

  Aby pokazać niewybrane elementy jako linie referencyjne elementu, podczas wybierania polecenia przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl.

 3. Aby przywrócić widoczność niewybranych elementów lub obiektów, kliknij na karcie Widok.

  Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy w widoku i wybrać Przerysuj widok.

Tymczasowe pokazywanie obiektów zespołu i komponentu w widoku modelu

Można tymczasowo wyświetlić zawartość zespołu lub komponentu, nawet jeśli niektóre obiekty zespołu lub komponentu nie są widoczne w widoku modelu.

Do wykonać procedurę

Wyświetlenie zawartości zespołu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zespół lub element w zespole.

 2. Wybierz Zespół > Pokaż zespół.

  W przypadku elementu betonowego wybierz Pokaż zespół.

Tekla Structures wyświetla pomarańczową ramkę wokół zespołu i wyświetla wszystkie elementy, śruby, spoiny i inne detale (bez cięć i dopasowań) należące do zespołu, nawet jeśli zostały określone jako ukryte w ustawieniach wyświetlania.

W przypadku elementów betonowych Tekla Structures wyświetla zbrojenia i wykończenie powierzchni (nie powierzchnie), nawet jeśli zostały określone jako ukryte w ustawieniach wyświetlania.

Wyświetlenie zawartości komponentu

 1. Na karcie Widok kliknij Rendering > Pokaż zawartość komponentu.

 2. Wybierz komponent.

Tekla Structures wyświetla wszystkie śruby, spoiny i inne detale należące do komponentu, nawet jeśli określono je jako ukryte w ustawieniach wyświetlania.

Ponowne zastosowanie ustawień wyświetlania i ukrycie obiektów zespołu lub komponentu

Na karcie Widok kliknij .

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej