Wyświetlanie modelu w trybie lotu ptaka

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wyświetlanie modelu w trybie lotu ptaka

Korzystając z polecenia Przelot, można obejrzeć model z lotu ptaka. W trakcie takiego „przelotu” można zmieniać jego kierunek i szybkość. Można też zmieniać ustawienie pola widzenia, co jest użyteczne w przypadku ciasnej przestrzeni.

 1. Wybierz dla rzutowania widoku ustawienie Perspektywa.
  1. Kliknij dwukrotnie widok, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
  2. Na liście Rzutowanie wybierz pozycję Perspektywa.
  3. Kliknij Zmień.
 2. W razie potrzeby zmień ustawienie pola widoku.

  Im większa wartość, tym większe odległości między elementami w trakcie obserwowania modelu w trybie przelotu.

  1. W menu Plik kliknij: Ustawienia > Opcje zaawansowane, a następnie przejdź do kategorii Widoki modelu.
  2. Zmień ustawienie opcji zaawansowanej XS_​RENDERED_​FIELD_​OF_​VIEW.
  3. Kliknij OK.
 3. Na karcie Widok kliknij Przelot.
 4. Wybierz widok.

  Wskaźnik myszy zmieni się w strzałkę z krzyżykiem. Strzałka wskazuje bieżący kierunek „lotu”.

 5. Przeciągaj myszą, aby poruszać się po modelu.
  • Aby przemieszczać się do przodu, poruszaj myszą do przodu.

  • Aby zmienić kierunek „lotu”, przeciągnij myszą w odpowiednią stronę.

   Prędkość „lotu” rośnie wykładniczo, gdy zbliżasz się do modelu z daleka.

  • Aby poruszać się w górę lub w dół, przeciągaj myszą do przodu lub do tyłu, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl.

  • Aby zmienić kąt ustawienia kamery, przewiń rolką myszy.

  • Aby „lot” odbywał się w kierunku wskazywanym przez kąt ustawienia kamery, przewijaj do przodu lub do tyłu, trzymając naciśnięty klawisz Shift.

 6. Aby przerwać tryb przelotu, naciśnij klawisz Esc.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej