Znajdowanie odległych obiektów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Znajdowanie odległych obiektów

Gdy obszar roboczy jest bardzo duży, model może zawierać pewne odległe obiekty, które są trudne do odnalezienia. Użyj polecenia Znajdź odległe obiekty, aby wyszukać te obiekty.

  1. W menu Plik kliknij Diagnozuj i napraw.
  2. W obszarze Narzędzia kliknij Znajdź odległe obiekty.

    Tekla Structures wyświetli listę identyfikatorów GUID obiektów. Na końcu listy Tekla Structures podaje sześć dodatkowych obiektów o największych i najmniejszych współrzędnych x, y lub z.

  3. Wybierz obiekt z listy.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie.

    Można np. zbadać lub usunąć dany obiekt.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej