Diagnozowanie i naprawa modelu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Diagnozowanie i naprawa modelu

Za pomocą poleceń Diagnozuj i napraw można wykrywać i eliminować błędy oraz niespójności występujące w strukturze obiektów modelu i bazy danych bibliotek (xslib). Dzięki diagnozowaniu i naprawie modelu można np. upewnić się, że zostaną z niego usunięte puste zespoły oraz nieużywane punkty i atrybuty. Naprawa modelu umożliwia także korygowanie nieprawidłowych relacji między obiektami i niewłaściwych hierarchii obiektów. Zaleca się regularne diagnozowanie i naprawianie modelu w celu utrzymywania spójności i integralności baz danych modeli.

 1. W menu Plik kliknij Diagnozuj i napraw.
 2. Wybierz odpowiednie polecenie diagnozowania.

  Lista błędów i niespójności wykrytych w modelu jest podawana w raporcie. Niektóre są korygowane automatycznie, a inne są ostrzeżeniami, które wymagają samodzielnego wprowadzenia odpowiednich poprawek.

  Jeśli wydaje się, że profilu, klasy materiału, zespołu bądź elementu śruby lub zbrojenia nie ma w odpowiednim katalogu, może to oznaczać, że środowisko lub plik katalogu Tekla Structures różnią się od pierwotnych elementów modelu.

  Jeśli w obiektach modelu występują błędy brył, błędy te są wymienione w raporcie. Raport jest aktualizowany przy każdym uruchomieniu polecenia Diagnozuj model. (Błędy brył są również wymienione w pliku dziennikaTeklaStructures_<user>.loghistorii sesji).

  W poniższej tabeli wymieniono najczęstsze błędy i niespójności wykrywane podczas diagnozowania modelu.

  Wynik diagnozy

  Opis

  Wymagane działanie

  Pusty zespół

  Zespół nie zawiera żadnych obiektów.

  1. W menu Plik kliknij Diagnozuj i napraw.
  2. W obszarze Model kliknij Napraw model, aby usunąć zespół.

  Brak zespołu

  Element nie należy do żadnego zespołu.

  1. W menu Plik kliknij Diagnozuj i napraw.
  2. W obszarze Model kliknij Napraw model, aby utworzyć zespół i przenieść do niego element.

  Niedozwolony profil

  Wykryto nieznany profil.

  1. Sprawdź, czy używane jest właściwe środowisko Tekla Structures.
  2. Użyj pierwotnych plików profdb.bin oraz profitab.inp modelu i zapisz je w folderze modelu.
  3. Otwórz ponownie model.

  Niedozwolony materiał

  Wykryto nieznaną klasę materiału.

  1. Sprawdź, czy używane jest właściwe środowisko Tekla Structures.
  2. Użyj pierwotnego pliku modelu matdb.bin i zapisz go w folderze modelu.
  3. Otwórz ponownie model.

  Niedozwolona śruba

  Wykryto nieznany element śruby lub zespół śruby.

  1. Sprawdź, czy używane jest właściwe środowisko Tekla Structures.
  2. Użyj pierwotnych plików screwdb.db oraz assdb.db modelu i zapisz je w folderze modelu.
  3. Otwórz ponownie model.

  Niedozwolony rozmiar lub klasa pręta zbrojeniowego

  Niedozwolona siatka zbrojeniowa

  Wykryto zbrojenie o nieprawidłowych właściwościach.

  1. Sprawdź, czy używane jest właściwe środowisko Tekla Structures.
  2. Użyj pierwotnych plików rebar_database.inp oraz mesh_database.inp modelu i zapisz je w folderze modelu.
  3. Otwórz ponownie model.

  Nieprawidłowa geometria pręta zbrojeniowego

  Wykryto zbrojenie o niezdefiniowanej geometrii.

  Zobacz Sprawdzanie poprawności geometrii zbrojenia.

  Tworzenie bryły nie powiodło się

  Wykryto obiekt modelu o nieprawidłowej geometrii.

  1. Upewnij się, że używasz prawidłowego środowiska Tekla Structures i plików katalogu profili.

  2. Spróbuj wykonać poniższe czynności:

  Jeśli model nie zawiera żadnych błędów ani niespójności, na pasku stanu pojawi się odpowiedni komunikat.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej