Dodawanie detali do elementów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie detali do elementów

W tym podrozdziale objaśniono, jak tworzyć i przeglądać detale w Tekla Structures. Opisano również pewne metody precyzyjnego modyfikowania kształtu elementów.

Można tworzyć i przeglądać detale, na przykład następującymi sposobami:

Was this helpful?
Wstecz
Dalej