Tworzenie elementów poziomych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie elementów poziomych

Podczas tworzenia elementów poziomych, np. belek, należy zawsze wybierać punkty w tym samym kierunku. Należy np. wybierać położenia od lewej do prawej i od dołu do góry (w dodatnich kierunkach x, y). Dzięki temu Tekla Structures będzie w analogiczny sposób umieszczać i wymiarować elementy na rysunkach, a znaki elementu automatycznie pojawią się na tym samym końcu elementu.

Aby zapewnić prawidłowy obrót belki na rysunkach, należy we właściwościach elementu nadać opcji Obrót wartość Góra.

Was this helpful?
Previous
Next