Utwórz nowy model

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Utwórz nowy model

Utwórz oddzielny model w przypadku każdego projektu Tekla Structures. Każdy model jest przechowywany w swoim własnym folderze znajdującym się w folderze TeklaStructuresModels.

 1. W menu Plik kliknij Nowy.
 2. W polu Nazwa wprowadź nazwę nowego modelu.

  Maksymalna długość nazwy wynosi 40 znaków.

  Nie używaj znaków specjalnych (/ \ ; : |). Zaleca się określenie na tym etapie stałej nazwy. Nazwę modelu można zmienić później, ale wiąże się to ze zmianą nazw szeregu plików.

 3. Określ położenie, w którym ma zostać zapisany nowy model.

  Domyślnie model jest zapisywany w folderze TeklaStructuresModels utworzonym podczas instalacji. Można zmienić domyślny folder, klikając Przeglądaj. Można również wybrać ostatnio używany folder na liście Umieść w.

 4. Wybierz czy Tekla Structures ma działać w trybie jednego użytkownika, czy w trybie wielu użytkowników.
  • Tryb jednego użytkownika: modelu będzie używać w danej chwili jedna osoba.
  • Tryb wielu użytkowników: model jest zapisywany na serwerze i może go używać wiele osób jednocześnie. W polu Serwer wprowadź nazwę serwera.
 5. Można użyć szablonu modelu, wybierając go.

  Istnieje możliwość oznaczania ważnych szablonów modelu jako ulubionych lub ukrywania niepotrzebnych szablonów.

  1. Wybierz szablon modelu z listy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ulubione lub Ukryty.

   Szablon oznaczony jako Ulubione zostanie umieszczony na początku listy szablonów. Można również użyć ikony gwiazdki na szablonie, aby oznaczyć go jako Ulubione, lub usunąć oznaczenie.

   Szablon oznaczony jako Ukryty zostanie usunięty z listy szablonów. Zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte elementy, aby został wyświetlony ponownie.

 6. Jeśli chcesz połączyć model z projektem Trimble Connect, zaznacz pole wyboru Rozpocznij współpracę w Trimble Connect.

  Łączenie modelu z projektem Trimble Connect odbywa się po utworzeniu modelu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Łączenie modelu Tekla Structures z projektem Trimble Connect.

 7. Kliknij Utwórz.

  Tekla Structures tworzy model i otwiera domyślny widok modelu. Zawartość widoku modelu może się różnić w zależności od szablonu modelu wybranego w etapie 5.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej