Tworzenie zespołów betonowych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie zespołów betonowych

W Tekla Structureskażdy modelowany element betonowy jest uznawany za odrębny zespół betonowy. W przypadku modelowania elementów betonowych w Tekla Structuresmoże być konieczne scalenie kilku elementów betonowych w jeden zespół betonowy. Pojedynczy zespół betonowy może się np. składać ze słupa ze wspornikami. Zespół betonowy może następnie posiadać rysunki wykonawcze i zawierać inne produkty.

Po rozpoczęciu modelowania zespołów betonowych należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Zespoły betonowe zawsze mają element główny.Głównym elementem zespołu betonowego jest zazwyczaj element o największej objętości betonu.Można zmienić element główny.Należy zawsze się upewnić, że element główny jest odpowiedni, gdyż zespół betonowy uzyskuje wiele właściwości z elementu głównego.

 • Zespoły betonowe otrzymują numery pozycji zgodnie z ustawieniami numeracji.Identyczne zespoły betonowe mają ten sam numer pozycji i znajdują się na tym samym rysunku.Oprócz numerów pozycji można przypisać inne identyfikatory, aby oddzielić zespoły betonowe o takim samym rysunku i numerze pozycji.

 • Rysunki zespołu betonowego zawierają całą zawartość hierarchiczną znajdującą się w zespole betonowym.Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy betonowe, cięcia, zbrojenie i wykończenie powierzchni są połączone z właściwymi elementami, a elementy osadzone są dodawane jako podzespoły do zespołu betonowego.Dzięki temu wszystkie obiekty zostaną uwzględnione na rysunkach.

Ponadto można

 • zbadać właściwości ogólne zespołu betonowego, takie jak objętość i ciężar, które są obliczane automatycznie,

 • zbadać własne właściwości zespołu betonowego, takie jak numer pozycji,

 • zbadać właściwości elementu głównego zespołu betonowego,

 • wyświetlać listy wszystkich elementów, prętów i podzespołów zespołu betonowego.

Określanie typu zespołu betonowego elementu

Należy określić typ zespołu betonowego elementów betonowych. Tekla Structures sprawdza typ zespołu betonowego elementu głównego po każdorazowym utworzeniu lub zmodyfikowaniu zespołu betonowego. W ramach tego samego zespołu betonowego nie można mieszać ze sobą elementów prefabrykowanych i monolitycznych.

 1. Kliknij dwukrotnie element betonowy, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
 2. Przejdź do sekcji Zespół betonowy.
 3. Na liście Zespół betonowy wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wylewany na miejscu

   Zespoły betonowe, które są tworzone w całości na miejscu budowy.

  • Prefabrykowany

   Zespoły betonowe wytwarzane gdzie indziej i transportowane na miejsce przeznaczone im w całej konstrukcji.

 4. Kliknij Zmień, aby zapisać zmiany.
Uwaga:

Używanie odpowiedniego typu zespołu betonowego jest bardzo ważne, ponieważ niektóre funkcje, np. numeracja, opierają się częściowo na typie zespołu betonowego.

Tworzenie zespołu betonowego

Należy wskazać elementy należące do zespołu betonowego. Zespoły betonowe mogą składać się ze zbrojenia i elementów betonowych.

 1. Na karcie Beton kliknij Zespół betonowy > Utwórz zespół betonowy.
 2. Wybierz obiekty, które mają wejść w skład zespołu betonowego.
 3. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby utworzyć zespół betonowy.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej