Tworzenie obiektów konstrukcyjnych i punktów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie obiektów konstrukcyjnych i punktów

Punkty i obiekty konstrukcyjne ułatwiają umieszczanie innych obiektów w modelu.

Aby umieścić obiekty w położeniu, w którym w modelu nie przecinają się żadne linie ani obiekty, można tworzyć linie konstrukcyjne, płaszczyzny, okręgi, łuki i polikrzywe. Można np. z łatwością wskazać punkty w miejscach przecięcia linii i okręgów konstrukcyjnych. Priorytet przyciągania obiektów konstrukcyjnych jest taki sam jak w przypadku innych linii.

Obiekty konstrukcyjne pozostają w modelu przy aktualizowaniu lub przerysowywaniu widoków i okien. Nie są one widoczne na rysunkach.

Można też tworzyć magnetyczne płaszczyzny lub linie konstrukcyjne, aby wiązać ze sobą i przesuwać grupy obiektów. Zamiast np. wiązać z powierzchniami elementów wiele uchwytów i fazowań, można po prostu utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną, która przechodzi przez wszystkie uchwyty i fazowania. Następnie należy nadać tej płaszczyźnie właściwości magnetyczne i powiązać ją z odpowiednią powierzchnią. Podczas przesuwania tej płaszczyzny dołączone do niej uchwyty i fazowania przesuwają się razem z nią.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej