Wyświetlanie uchwytów elementu i linii referencyjnych elementu w widoku modelu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wyświetlanie uchwytów elementu i linii referencyjnych elementu w widoku modelu

Uchwyty elementu mogą służyć do przesuwania obiektu modelu lub zmieniania kształtu lub rozmiaru obiektu modelu. Linia referencyjna elementu to linia między dwoma punktami referencyjnymi, która ma uchwyty na obu końcach.

Uwaga:

Podczas tworzenia poziomych elementów, takich jak belki, zawsze wybieraj punkty w tym samym kierunku, na przykład od lewej do prawej. Dzięki temu Tekla Structures będzie w analogiczny sposób umieszczać i wymiarować elementy na rysunkach, a znaki elementu automatycznie pojawią się na tym samym końcu elementu.

Wyświetlanie uchwytów elementu

Tekla Structures wskazuje kierunek elementu za pomocą uchwytów. Po wybraniu elementu Tekla Structures wyświetla uchwyty. Uchwyt punktu pierwszego końca ma kolor żółty, a pozostałe uchwyty kolor magenta.

Więcej informacji na temat wybierania uchwytów elementu można znaleźć w sekcji Wybieranie obiektów.

Jeśli włączony jest przełącznik Bezpośrednia zmiana, Tekla Structures wyświetla również uchwyty bezpośredniej zmiany w przypadku punktów odniesienia, naroży, segmentów i środkowych punktów segmentów wybranego elementu. Uchwyty te mają kolor niebieski.

Zmienianie długości elementu za pomocą uchwytów

Jeśli nie chcesz używać bezpośredniej zmiany, możesz zmienić długość elementu przy pomocy jego uchwytów.
 1. Upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana nie jest aktywny.

 2. Wybierz element.

  Tekla Structures podświetli uchwyty elementu.

 3. Kliknij jeden z uchwytów, aby go wybrać.

 4. Przesuń uchwyt, tak jak pozostałe obiekty w Tekla Structures.

  Kliknij np. prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przesuń.

  Jeśli aktywna jest funkcja Przeciągnij i upuść, wystarczy przeciągnąć uchwyt w nowe położenie.

Ostrzeżenie:

Do zmiany długości elementu nie należy używać cięć ani dopasowań z następujących powodów:

 • Cięcia mogą powodować błędy warsztatowe, ponieważ cięcia nie zawsze wpływają na długość elementu podczas eksportowania informacji do plików NC.

 • Dopasowania mogą powodować problemy z połączeniami i detalami.

Zamień uchwyty

Makro Zamień uchwyty umożliwia zmianę kierunku modelowania elementu. Zmienia ono kolor uchwytu początkowego z żółtego na magenta i odwrotnie.

 1. Wybierz element, którego kierunek modelowania chcesz zmienić.

  Tekla Structures wyświetli uchwyty elementu.

 2. Przejdź do pola Szybkie uruchamianie, rozpocznij wpisywanie ciągu znaków Zamień uchwyty, a następnie wybierz polecenie Makro.Zamień uchwyty z wyświetlonej listy.

  Tekla Structures zmienia kierunek modelowania elementu i zamienia uchwyty końcowe na początkowe.

Wyświetlanie linii referencyjnych elementów w widoku modelu

Podczas tworzenia elementu można umieścić element, wskazując punkty. Te punkty są punktami odniesienia elementu. W przypadku wskazania dwóch punktów w celu umieszczenia elementu, punkty tworzą linię referencyjną elementu i na końcach linii są wyświetlane uchwyty. Domyślnie linia referencyjna elementu jest niewidoczna w modelu. Wyświetlenie jej może być użyteczne np. podczas przyciągania do środkowych punktów elementów.

 1. Kliknij dwukrotnie widok, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Kliknij Wyświetl..., aby otworzyć okno dialogowe Wyświetl.
 3. Na zakładceZaawansowane zaznacz pole wyboru Linia odniesienia elementu.
 4. Kliknij Zmień.

  Linie referencyjne elementów zostaną wyświetlone.

Was this helpful?
Previous
Next