Zmiana renderowania elementów i komponentów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiana renderowania elementów i komponentów

Sposób renderowania elementów i komponentów w widokach modelu można z łatwością zmieniać.

 1. Na karcie Widok kliknij Rendering.
 2. Wybierz jedną z opcji renderowania elementów lub komponentów:

  Opcja

  Opis

  Przykład

  Elementy - szkieletowy/Komponenty - szkieletowy

  Wyświetlane są obrysy obiektów, ale bez powierzchni. Obiekty są przezroczyste.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

  W widokach renderowanych DirectX linie krawędzi elementu ukryte za innym elementem są wyświetlane przy użyciu linii kreskowanych, jeśli w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki została włączona opcja Linie ukryte jako linie kreskowane.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

  Elementy - renderowany szkieletowy/Komponenty - renderowany szkieletowy

  Wyświetlane są obrysy obiektów. Obiekty są przezroczyste, a ich powierzchnie renderowane.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

  W widokach renderowanych DirectX linie krawędzi elementu ukryte za innym elementem są wyświetlane przy użyciu linii kreskowanych, jeśli w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki została włączona opcja Linie ukryte jako linie kreskowane.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

  Elementy - skala szarości/Komponenty - skala szarości

  Obiekty są wyświetlane w skali szarości.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

  W widokach renderowanych DirectX linie krawędzi elementu ukryte za innym elementem są wyświetlane przy użyciu linii kreskowanych, jeśli w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki została włączona opcja Linie ukryte jako linie kreskowane.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

  Elementy - renderowany/Komponenty - renderowany

  Wyświetlane są powierzchnie obiektów. Obiekty nie są przezroczyste.

  W widokach renderowanych DirectX wszelkie zduplikowane obiekty lub pokrywające się elementy w tej samej płaszczyźnie są przedstawione jako kreskowane, jeśli w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki została włączona opcja Kreskowanie pokrywających się powierzchni.

  W tym przykładzie pokrywające się powierzchnie są przedstawione jako kreskowane.

  Pokaż tylko wybrany element/Pokaż tylko wybrane komponenty

  Wyświetlane są wybrane obiekty. Inne obiekty będą niemal całkowicie przezroczyste.

  Ta opcja jest przydatna np. podczas przeglądania wyników kontroli kolizji w dużym modelu.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

  W widokach renderowanych DirectX linie krawędzi elementu ukryte za innym elementem są wyświetlane przy użyciu linii kreskowanych, jeśli w menu Plik > Ustawienia > Przełączniki zostały włączone opcje Linie ukryte jako linie kreskowane.

  W tym przykładzie obiekty komponentu są wyświetlane jako renderowane.

Wskazówka:

Opcje renderowania można też przełączać, korzystając ze skrótów klawiszowych: Ctrl+1...5 w przypadku elementów i Shift+1...5 w przypadku komponentów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej