Przypisywanie serii numeracji do elementu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Przypisywanie serii numeracji do elementu

  1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
  2. Przejdź do karty Serie numeracji .

    W przypadku przypisywania serii numeracji zespołu betonowego do elementu betonowego przejdź do sekcji Zespół betonowy .

  3. Określ przedrostek elementu i numer początkowy.
  4. Kliknij Zmień.
Was this helpful?
Previous
Next