Praca w trybie offline z licencją online

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Praca w trybie offline z licencją online

Używanie Tekla Structures w trybie offline

Aby skorzystać z Tekla Structures w trybie offline, zamknij Tekla Structures i upewnij się, że pole wyboru Zachowaj bieżącą licencję na tym urządzeniu w polu komunikatu z potwierdzeniem zamknięcia jest zaznaczone. Maksymalny czas pracy w trybie offline wynosi 3 dni.

Należy pamiętać, że nie można stosować tej samej licencji online Tekla Structures jednocześnie na różnych komputerach. Jeśli zarezerwujesz licencję, nie możesz na innym komputerze wykorzystywać tej samej licencji. Należy zamknąć Tekla Structures bez zachowywania licencji zarezerwowanej na danym komputerze, aby korzystać z tej samej licencji na innym komputerze.

W przypadku utraty połączenia z licencją Tekla Online

Jeśli utracono połączenie z usługą licencji Tekla Online, wyświetla się powiadomienie.

Możliwe przyczyny:

  • Połączenie internetowe jest niedostępne.

  • Wystąpiły problemy z usługą licencji Tekla Online. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę stanu.

  • Wystąpiły problemy z usługą Trimble Identity. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę stanu.

  • Inne, nieznane powody.

Tekla Structures jest obecnie w trybie offline i będzie działać normalnie przez czas podany w powiadomieniu. Treść powiadomienia będzie się zmieniać w zależności od tego, ile pozostało czasu na korzystanie z usługi offline. Maksymalny czas pracy w trybie offline wynosi 3 dni.

Tekla Structures spróbuje ponownie połączyć się automatycznie. Możesz też spróbować ponownie połączyć się ręcznie, klikając przycisk Spróbuj połączyć się ponownie. Jeśli jest on nieaktywny, oznacza to, że obecnie ponowne nawiązanie połączenia nie jest możliwe. Zaczekaj, aż przycisk będzie aktywny i spróbuj ponownie.

Jeśli skończył się czas dostępu w trybie offline, nie możesz już korzystać z Tekla Structures. W takiej sytuacji możesz wybrać opcję Zapisz model i zamknij Tekla Structures lub Zamknij Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej