Dezaktywowanie licencji lokalnych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dezaktywowanie licencji lokalnych

Dezaktywacja licencji zwalnia prawa licencyjne z serwera licencji, co umożliwia aktywację nowej wersji tej samej licencji lub aktywowanie tej samej licencji na innym sprzęcie. Licencje online nie są dezaktywowane.

Serwer aktywacji Trimble Solutions śledzi stan aktywacji licencji lokalnych. Nie wolno ponownie aktywować żadnej wersji tej samej licencji bez uprzedniego dezaktywowania jej.

Po dezaktywowaniu licencji serwer licencji skontaktuje się z serwerem aktywacji Trimble Solutions i uprawnienia licencyjne zostaną przeniesione z serwera licencji Tekla.

Kiedy należy dezaktywować licencje

 • Przed aktualizacją lub ponowną instalacją systemu operacyjnego lub przed zmianą komponentów sprzętowych dowolnego komputera, na którym znajduje się instalacja serwera licencji z aktywnymi licencjami.
 • Przed aktywowaniem licencji zastępczej, w tym z licencji uprawniających do korzystania z nowej wersji Tekla Structures i zastępczych licencji do dowolnych licencji tymczasowych.
 • Przed aktywowaniem tej samej licencji na innym serwerze licencji, na przykład, gdy chcesz zmienić jeden komputer serwera licencji na inny.
 • Przed zmianą adresu IP komputera serwera licencji.
 • Przed sformatowaniem dysku twardego lub wycofaniem komputera-serwera z eksploatacji.

Kiedy nie trzeba dezaktywować licencji

Licencji nie trzeba dezaktywować przed odinstalowaniem i ponownym zainstalowaniem serwera licencji Tekla.

Dezaktywowanie licencji lokalnych

Informacje na tej stronie są nieprawidłowe dla licencji online.

 • Do dezaktywowania licencji niezbędne jest połączenie internetowe.

 • Dezaktywacja musi zostać przeprowadzona na serwerze licencji zawierającym aktywną licencję. Jeśli serwer licencji ulegnie awarii i nie można go odzyskać, należy skontaktować się z lokalną pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy.

Aby dezaktywować licencje:

 1. Uruchom aplikację Tekla License Administration Tool, mając uprawnienia administratora. Narzędzie to jest instalowane razem z serwerem licencji Tekla i można je znaleźć za pomocą menu Start systemu Windows na komputerze, na którym znajduje się serwer licencji.
 2. W oknie dialogowym Tekla License Administration Tool przejdź do zakładki Statystyka i upewnij się, że nikt nie korzysta z licencji.
  Uwaga:

  Przed dezaktywowaniem licencji należy się upewnić, że nie są one aktualnie używane ani wypożyczone. Przed dezaktywowaniem wypożyczonych licencji muszą one zostać zwrócone.

 3. Jeśli nie zostało włączone automatyczne powiadamianie serwera (za pomocą opcji Powiadom serwer w narzędziu Tekla License Administration Tool), musisz ręcznie zatrzymać działanie serwera licencji za pomocą aplikacji LMTOOLS:
  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows. Uruchom narzędzie LMTOOLS, mając uprawnienia administratora.
  2. Na zakładce Service/License File zaznacz pola wyboru Configuration using services i Tekla Licensing Service.
  3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij przycisk Stop Server.
 4. W aplikacji Tekla License Administration Tool przejdź do zakładki Licencje.

  Lista aktywnych licencji znajduje się w obszarze Aktywowane Licencje.

 5. Zaznacz pole wyboru Dezaktywuj obok licencji, którą chcesz dezaktywować.

  Jeśli równocześnie została aktywowana więcej niż jedna licencja tego samego typu, nie można dezaktywować takich licencji pojedynczo, lecz trzeba dezaktywować je jednocześnie.

 6. Kliknij aktywny przycisk Dezaktywuj.

Serwer licencji skontaktuje się z serwerem aktywacji Trimble Solutions. Na tym etapie niezbędne jest połączenie internetowe. Po udanym dezaktywowaniu licencji pojawi się komunikat, że licencja została dezaktywowana i zawartość narzędzia Tekla License Administration Tool zostanie zaktualizowana, odzwierciedlając dezaktywację.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej