Zezwalanie na wyjątki w zaporze sieciowej dla plików lmgrd.exe i tekla.exe

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zezwalanie na wyjątki w zaporze sieciowej dla plików lmgrd.exe i tekla.exe

Aby umożliwić przepływ informacji niezbędnych do licencjonowania, należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań na komputerze, na którym znajduje się serwer licencyjny, poprzez zaporę sieciową.

Aby na komputerze, na którym działa serwer licencyjny, zezwolić na wyjątki dla aplikacji lmgrd.exe i tekla.exe:

 1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawisz Windows + klawisz R, aby wyświetlić okno dialogowe Uruchamianie, a następnie wpisz polecenie firewall.cpl i naciśnij klawisz Enter.
 2. W lewym okienku kliknij Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows lub Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows (zależnie od systemu operacyjnego).
 3. W oknie dialogowym Dozwolone programy lub Dozwolone aplikacje (zależnie od systemu operacyjnego) kliknij Zmień ustawienia.

  Wymagane są uprawnienia administratora. Jeśli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie operacji, wprowadź odpowiednie hasło lub potwierdź operację.

 4. Kliknij Zezwalaj na dostęp innego programu lub Zezwalaj na dostęp innej aplikacji (zależnie od systemu operacyjnego).
 5. Kliknij Przeglądaj, aby poszukać folderu \Server na komputerze, wybierz plik lmgrd.exe i kliknij Otwórz.

  Domyślna ścieżka to ...\Tekla\License\Server.

 6. Kliknij Dodaj, aby dodać aplikację lmgrd.exe do listy Dozwolone programy i funkcje lub Dozwolone aplikacje i funkcje (zależnie od systemu operacyjnego).
 7. Obok pliku lmgrd.exe zaznacz obok pola wyboru Domowe/firmowe (prywatne) lub Prywatne (zależnie od systemu operacyjnego) oraz Publiczne.
 8. Zezwól na wyjątek w przypadku aplikacji tekla.exe, powtarzając czynności podane w punktach 4–7.
 9. Kliknij OK, aby potwierdzić zmiany.
Was this helpful?
Previous
Next