Trimble Connector

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Trimble Connector

Trimble Connector umożliwia połączenie między Tekla Structures i Trimble Connect for Windows lub Trimble Connect for Browser w celu udostępniania modeli i uwag do zadań, odpowiadających widoków i wybranych obiektów.

Za pomocą usługi Trimble Connector można:

Wszystkie operacje Tekla Structures i Trimble Connect używają punktu bazowego projektu Punkty bazowe. Oznacza to, że na przykład modele referencyjne z Tekla Structures są umieszczane w odniesieniu do punktu bazowego projektu w Trimble Connect. Jeśli punkt bazowy projektu nie został zdefiniowany, zostanie użyty początek modelu.

Uwaga:

Do rozpoczęcia korzystania z Trimble Connector potrzebne jest konto Trimble Identity.

Uwaga:

Metadane powiązane z Trimble Connect oraz wszystkie modele referencyjne znajdują się w folderze ..\TeklaStructuresModels\<model>\TConnect. Ustawienia eksportowanego modelu referencyjnego są zapisywane w folderze ..\TeklaStructuresModels\<model>\Links. W przypadku wprowadzenia ręcznych zmian w plikach w tych folderach Trimble Connector nie będzie działać prawidłowo.

Uruchom Trimble Connector

Możesz uruchomić Trimble Connectorna wiele sposobów:
 • Za pomocą wstążki:

 • Za pomocą menu plik:

  • Aby pobrać model referencyjny z dowolnego projektu Trimble Connect do modelu Tekla Structures kliknij Plik > Import > .

  • Aby opublikować model referencyjny IFC otwartego modelu Tekla Structures w dowolnym projekcie Trimble Connect, kliknij Plik > Eksport > .

Otwiera okno Trimble Connector. Możesz powiązać swoją pracę z projektem Trimble Connect jeśli nie zrobiono tego wcześniej. Możesz także utworzyć nowy projekt.

Aby rozpocząć pracę z Trimble Connector, musisz zalogować się do Tekla Structures, korzystając z Trimble Identity.

Uruchom Trimble Connect z Tekla Structures

Możesz uruchomić Trimble Connectna wiele sposobów:
 • Za pomocą wstążki:

  Aby uruchomić Trimble Connect for Windows lub Trimble Connect for Browser, kliknij jeden z przycisków na zakładce wstążki Trimble Connect:
  • Trimble Connect for Browser:

   Jeśli model został połączony z projektem Trimble Connect, zostanie otwarta strona aktywności projektu w Trimble Connect for Browser.

   Jeśli model nie został połączony z projektem, wówczas przy każdym kliknięciu opcji Trimble Connect for Browser lub jakiejkolwiek z opcji menu pod nią jest otwierane okno dialogowe Wybierz projekt. Aby połączyć model z projektem, zobacz Łączenie modelu Tekla Structures z projektem Trimble Connect.

  • Trimble Connect for Browser > Eksplorator projektu:

   Strona Eksploratora projektu zostanie otwarta w Trimble Connect for Browser.

  • Trimble Connect for Browser > Widok 3D:

   Widok 3D modelu otwiera się w Trimble Connect for Browser.

  • Trimble Connect for Browser > Zespół:

   Strona zespołu projektu zostanie otwarta w Trimble Connect for Browser.

  • Trimble Connect for Windows:

   Jeśli projekt został dołączony, widok detalu projektu zostanie otwarty w Trimble Connect for Windows.

   Jeśli projekt nie został dołączony, widok projektu zostanie otwarty w Trimble Connect for Windows.

   Jeśli nie zainstalowano Trimble Connect for Windows, zostanie otwarta strona internetowa, gdzie można pobrać Trimble Connect for Windows: https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej