Tekla Structural Designer

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekla Structural Designer

Tekla Structural Designer to oprogramowanie służące do projektowania budynków żelbetowych i stalowych. Pracuje się w nim z rzeczywistymi obiektami fizycznymi, takimi jak belki, słupy i płyty. Przekazywane informacje obejmują zarówno dane fizyczne, takie jak geometria, wielkości i klasa profili, jak i dane przypisane. W Tekla Structures można wykonywać import z oraz eksport do Tekla Structural Designer.

Tekla Structural Designer to narzędzie modelowania w oparciu o normy, które umożliwia inżynierom budownictwa opracowanie projektu zgodnie z normami oraz wykonanie obliczeń i schematów projektowych. Wszystkie dane projektu/normy są przez cały czas przechowywane w programie Tekla Structural Designer.

Tekla Structural Designer pozwala analizować i projektować konstrukcje zgodnie z normami międzynarodowymi.

Model wyjściowy można utworzyć w programie Tekla Structures lub Tekla Structural Designer, zależnie od potrzeb danego projektu. Można wielokrotnie wykonywać import i eksport, a także korzystać z efektywnej funkcji zarządzania zmianami.

Proces integracji pozwala na przekazywanie modeli pomiędzy programami Tekla Structural Designer i Tekla Structures, umożliwiając aktualizowanie modelu po obu stronach. W trakcie integracji pomiędzy aplikacjami następuje aktualizacja zmian, a zmiany wprowadzone od chwili ostatniej operacji integracji są zachowywane w modelu.

Dla procesu pełnej integracji, uwzględniającej importowanie zbrojenia, należy mieć zgodne wersje Tekla Structures i Tekla Structural Designer zainstalowane na tym samym komputerze oraz dostęp do oryginalnego pliku Tekla Structures Designer (.tsmd). W przeciwnym razie Tekla Structural Designer i Tekla Structures akceptują i tworzą pliki w neutralnym formacie pliku .cxl. Format pliku .cxl to neutralny format pliku oparty na standardzie XML, który umożliwia aplikacjom połączenie z Tekla Structural Designer.

Tekla Structures obsługuje pliki utworzone w Tekla Structural Designer 2016 lub w wersjach późniejszych.

Ta sekcja zawiera tylko instrukcje dotyczące importowania i ponownego importowania z Tekla Structural Designer oraz eksportowania do Tekla Structural Designer. Aby uzyskać więcej informacji o Tekla Structural Designer oraz integracji Tekla Structural Designer z Tekla Structures, zobacz Wskazówki dotyczące integracji oprogramowania Tekla Structural Designer i Tekla Structures. Na tej stronie znajduje się łącze do podręcznika „Integracja z Tekla Structures” w formacie .pdf.

Należy też zapoznać się z innymi powiązanymi informacjami w usłudze Tekla User Assistance dotyczącymi oprogramowania Tekla Structural Designer:

Podręczniki „Pierwsze kroki”

Podręczniki:

Artykuły z bazy wiedzy

Filmy wideo

Was this helpful?
Previous
Next