Robot

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Robot

Aplikacja Robot Millennium A&D jest własnością firmy Autodesk Inc. Szczegółowe informacje dotyczące produktu można znaleźć na stronie internetowej Robot Millennium.

  • Aplikacja ta umożliwia podstawowe współdziałanie, a także eksport i import plików cis/2.

  • Po zainstalowaniu programów Tekla Structures oraz Robot Millennium na tym samym komputerze można używać połączenia bezpośredniego.

  • Obecnie w przypadku korzystania z połączenia bezpośredniego do aplikacji Robot dostępne są normy projektowe EC3, LRFD, CM66, E32 oraz ANS.

  • Aktualizacja do wersji aplikacji Robot 2012 wymaga odinstalowania wersji Robot 2011 wraz z połączeniem Autodesk Robot Structural Analysis. Następnie należy zainstalować program Robot 2012 oraz ponownie zainstalować połączenie. W ten sposób zapewnione zostanie połączenie programu Tekla Structures z aplikacją Robot 2012.

    Dalsze informacje oraz łącze do pobierania można znaleźć w usłudze Tekla Warehouse

Zobacz również

https://teklastructures.support.tekla.com/en/support-articles/linking-tekla-structures-robotŁączenie programów Tekla Structures i Robot

Połączenie bezpośrednie z systemami obliczeniowymi

Was this helpful?
Previous
Next