Eksportowanie IFC

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eksportowanie IFC

Można eksportować modele programu Tekla Structures jako modele IFC.

Można eksportować wszystkie podstawowe elementy w modelu Tekla Structures, takie jak belki, słupy, stężenia, płyty, panele, zbrojenie, sekcje wylewania oraz śruby z nakrętkami i podkładkami.

Tekla Structures eksportuje obiekty modelu zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami eksportu, z uwzględnieniem zestawów właściwości.

Funkcja eksportu IFC w Tekla Structures obsługuje schematy IFC2X3 oraz IFC4.Funkcja importu IFC otrzymała certyfikację IFC Certified Software przyznawaną przez spółkę BuildingSMART International.

Zatwierdzone definicje widoku modelu:

  • IFC2x3 Coordination view 2.0
  • IFC4 Reference view

obsługiwane są formaty IFC (.ifc) oraz ifcXML (.ifcXML), ifcXML tylko w IFC2x3.Można używać skompresowanych (.ifcZIP) lub nieskompresowanych plików importu.

Aby Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącza
Określ docelowe obiekty IFC dla eksportowanych obiektów modelu Tekla Structures oraz ustawienia eksportu IFC, a następnie wyeksportuj model Tekla Structures lub jego część do pliku IFC. Eksportowanie modelu lub wybranych obiektów modelu Tekla Structures do pliku IFC
Testowanie modelu referencyjnego po jego utworzeniu Kontrola eksportowanego modelu IFC
Sprawdzenie podstawowych danych ilościowych uwzględnionych w Widoku dodatku przedmiaru Podstawowe ilości IFC w eksportowanym modelu IFC
Przyjrzenie się plikom konfiguracyjnym zestawu właściwości Pliki konfiguracyjne zestawu właściwości używane w eksporcie IFC
Tworzenie dodatkowych zestawów właściwości z atrybutów szablonów i atrybutów użytkownika, określanie właściwości atrybutów oraz wiązanie zestawów właściwości z obiektami IFC w celu użycia podczas eksportu IFC. Definiowanie dodatkowych zestawów właściwości do eksportu IFC
Was this helpful?
Wstecz
Dalej