Pliki ASCII

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Pliki ASCII

ASCII to skrót od American Standard Code for Information Interchange (Amerykański Standardowy Kod Wymiany Informacji). Niektóre systemy projektowania instalacji, np. ModelDraft, PDS i PDMS, eksportują pliki ASCII.

Używając formatu ASCII, można importować i eksportować profile i blachy utworzone jako belki. Blach wielobocznych nie można importować.

Importowanie modelu w formacie ASCII

 1. Utwórz nowy model w programie Tekla Structures.
 2. Utwórz nowy widok 3D.
 3. Skopiuj plik ASCII do folderu modelu.
 4. Nazwij plik import.asc.
 5. W menu Plik kliknij Importuj > ASCII.

  Tekla Structures wyświetli w modelu elementy główne utworzone na podstawie pliku ASCII.

Eksportowanie modelu do formatu ASCII

 1. Otwórz model programu Tekla Structures, który chcesz wyeksportować.
 2. Zaznacz w modelu elementy, które chcesz eksportować.
 3. W menu Plik kliknij Eksportuj > ASCII.

  Tekla Structures utworzy w folderze bieżącego modelu plik model.asc.

Opis pliku ASCII

W pliku import.asc każdy element jest opisany przez 8 wierszy. Wiersze te są powtarzane dla każdego przenoszonego elementu. Jednostkami są zawsze milimetry, a jako separatory są używane znaki puste.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis elementu belki:

Wiersz

Opis

Wiersz 1

4169 HEA300 1 = typ profilu identyfikatora

 • ID 4169: unikatowy identyfikator (liczba całkowita).

 • PROFILE HEA300: nazwa profilu (ciąg znaków).

 • TYPE 1: typ profilu (liczba całkowita)

Dostępne typy profili:

0 = dowolny przekrój poprzeczny (można użyć w przypadku specjalnych profili, których nie ma w bazie)

1 = profile I

2 = spawane profile kształtowników zamkniętych (HK, HQ)

3 = profile U

4 = profile L

5 = pręty okrągłe

6 = rury okrągłe

7 = kształtowniki zamknięte prostokątne (RHS, P)

8 = profile T

9 = pręty prostokątne (FL, PL)

10 = profile Z

11 = profile C

12 = profile Omega

13 = profile Sigma

14 = profil poręczy

16 = pręty zbrojeniowe (DH)

Wiersz 2

Zawartość wiersza 2 zależy od profilu elementu.

 • Blachy wieloboczne:

  N_POINTS COORDINATES

  N_POINTS: dla profilu typu 0.

  COORDINATES: liczba punktów narożnych (liczba całkowita).

  Współrzędne X i Y punktu narożników blachy (liczby zmiennoprzecinkowe). Kierunek obrotu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. Współrzędne są zgodne z globalnym układem współrzędnych. Współrzędne Z pochodzą z osi w kierunku grubości blachy.

  Uwaga: wiersz 2 może być podzielony w pliku na kilka wierszy.

 • Profile:

  W przypadku profili typów 116 wiersz zawiera fizyczne wymiary przekroju poprzecznego.

  HEIGHT S W1 T1 W2 T2: 290.000000 8.500000 300.000000 14.000000 300.000000 14.000000

  • HEIGHT 290.000000: wysokość przekroju poprzecznego

  • S 8.500000: grubość środnika.

  • W1 300.000000: szerokość górnej półki.

  • T1 14.000000: grubość górnej półki.

  • W2 300.000000: szerokość dolnej półki.

  • T2 14.000000: grubość dolnej półki.

Wiersz 3

A/6 BEAM = nazwa znaku

 • MARK A/6: znak pozycji elementu (ciąg znaków).

 • NAME BEAM: nazwa elementu (ciąg znaków).

Wiersz 4

S235JR S235JR = materiał

Materiał elementu (ciąg znaków).

Wiersz 5

0.000000 = obrót

Kąt obrotu dookoła lokalnej osi X belki (w stopniach).

Wiersz 6

16.500000 24000.000000 4855.000000 = X1 Y1 Z1

Współrzędne punktu początkowego belki. Współrzędne Z są współrzędnymi osi.

Wiersz 7

6000.000000 24000.000000 4855.000000 = X2 Y2 Z2

Współrzędne punktu końca belki. Współrzędne Z są współrzędnymi osi.

Wiersz 8

16.500000 24000.000000 5855.000000 = X3 Y3 Z3

Wektor kierunku wskazujący kierunek lokalnej osi Z.

Was this helpful?
Previous
Next