Instalowanie pakietów serwisowych Tekla Structures

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Instalowanie pakietów serwisowych Tekla Structures

Pakiety serwisowe Tekla Structures to aktualizacje wersji Tekla Structures. Pakiety serwisowe mogą zawierać nowe funkcje oraz ulepszenia i poprawki dotychczasowych funkcji. Każdemu użytkownikowi zalecamy instalację najnowszego pakietu serwisowego.

Pliki instalacji pakietu serwisowego są niezależnymi programami instalacyjnymi, które zawierają pełną wersję oprogramowania Tekla Structures. Nie trzeba osobno instalować powiązanej wersji Tekla Structures lub poprzedniego pakietu serwisowego. Można na przykład zainstalować pakiet serwisowy 2 bez instalowania pakietu serwisowego 1. Jeśli na komputerze zainstalowano powiązaną wersję Tekla Structures lub poprzedni pakiet serwisowy, nie trzeba ich usuwać przed zainstalowaniem nowego pakietu serwisowego.

Zalecamy instalować najnowsze środowiska, aby mieć pewność, że będą one działać prawidłowo z pakietem serwisowym. Zaleca się zaktualizowanie wszystkich używanych środowisk.

Dodatki service pack i pliki instalacyjne środowiska można znaleźć na stronie Tekla Downloads. Pakiety serwisowe są dostępne dla wszystkich użytkowników mających ważną umowę serwisową.

Uwaga:

Aby zainstalować Tekla Structures na własnym komputerze, użytkownik musi być zalogowany jako administrator.

Instalowanie dodatku service pack Tekla Structures

Można zainstalować dodatek service pack, aby zaktualizować wersję Tekla Structures lub poprzedni dodatek service pack.

 1. Zainstaluj pakiet serwisowy Tekla Structures.
  1. Pobierz plik instalacyjny dodatku Service Pack ze strony Tekla Downloads na swój komputer.
  2. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik instalatora.
  3. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

   Należy pamiętać, że jeśli na komputerze masz już zainstalowaną powiązaną wersję Tekla Structures lub poprzedni pakiet serwisowy, nie można wybrać folderu instalacji. Pakiet serwisowy zostanie zainstalowany w tym samym folderze co aktualizowana wersja.

   Jeśli nie masz zainstalowanej powiązanej wersji Tekla Structures lub poprzedniego pakietu serwisowego, możesz wybrać folder instalacji i folder modelu.

 2. Zainstaluj środowiska Tekla Structures.

  Należy pamiętać, że lokalizacja folderu instalacji środowisk zależy od tego, gdzie zainstalowano program. Folderu instalacji środowisk nie można wybrać podczas procesu instalacji.

  Przed instalacją nie trzeba usuwać istniejących środowisk. Zainstalowanie nowszej wersji danego środowiska powoduje automatyczne uaktualnienie jego starszej wersji.

  1. Pobierz niezbędne pliki instalacyjne środowisk ze strony Tekla Downloads.
  2. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik instalatora.
  3. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

   Podczas procesu instalacji środowiska można określić, czy równocześnie mają zostać zainstalowane pliki ustawień środowiska (.tsep.

   Jeśli nie zostanie podjęta taka decyzja, pliki ustawień środowiska zostaną zainstalowane w folderze środowiska po uruchomieniu Tekla Structures po instalacji. Tekla Structures otworzy okno dialogowe przedstawiające postęp instalacji.

Instalowanie wcześniejszego dodatku service pack Tekla Structures

Zaleca się korzystanie z najnowszego pakietu serwisowego Tekla Structures. W pewnych okolicznościach może być jednak konieczne przywrócenie starszej wersji pakietu serwisowego Tekla Structures lub powiązanej wersji Tekla Structures, nawet jeśli jest już używana jego nowsza wersja.
Wskazówka:

Aby łatwo przywrócić do poprzedniego zainstalowanego pakietu serwisowego, przejdź do Windows Panel sterowania > Odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu. Wyszukaj wersję pakietu serwisowego na liście i wróć do niej.

Jeśli chcesz użyć starszej wersji pakietu serwisowego niż poprzednio zainstalowana, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. W Panelu sterowania systemu Windows odinstaluj pakiet serwisowy Tekla Structures, z którego obecnie korzystasz.
 2. W Panelu sterowania systemu Windows odinstaluj powiązane środowiska Tekla Structures.
 3. Zainstaluj pakiet serwisowy Tekla Structures.
  1. Pobierz plik instalacyjny dodatku Service Pack ze strony Tekla Downloads.
  2. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik instalatora.
  3. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

   Możesz wybrać folder instalacji i folder modelu.

 4. Zainstaluj środowiska Tekla Structures.

  Najnowsze wersje środowisk znajdują się na stronie Tekla Downloads.

  1. Pobierz pliki instalacyjne środowisk odpowiadających zainstalowanemu pakietowi serwisowemu.
  2. Aby uruchomić instalację, kliknij dwukrotnie plik instalatora.
  3. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

   Podczas procesu instalacji środowiska można określić, czy równocześnie mają zostać zainstalowane pliki ustawień środowiska (.tsep.

   Jeśli nie zostanie podjęta taka decyzja, pliki ustawień środowiska zostaną zainstalowane w folderze środowiska po uruchomieniu Tekla Structures po instalacji. Tekla Structures otworzy okno dialogowe przedstawiające postęp instalacji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej