Stosowanie istniejących filtrów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Stosowanie istniejących filtrów

Przed utworzeniem nowych filtrów niestandardowych sprawdź istniejące filtry widoku i wyboru w Tekla Structures.

Stosowanie filtra wyświetlania

Filtr wyświetlania umożliwia określenie obiektów wyświetlanych w widoku modelu.

 1. Kliknij dwukrotnie widok, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Wybierz filtr na liście Widoczność grup obiektów.

  Przykładowo wybierz purlins (płatwie).

 3. Kliknij Zmień.

  Widoczne będą wyłącznie obiekty zdefiniowane przez filtr. Przykładowo płatwie:

 4. Aby zakończyć korzystanie z filtra:
  1. Kliknij dwukrotnie widok, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
  2. Na liście Widoczność grup obiektów wybierz filtr standard.
  3. Kliknij Zmień.

   Wszystkie obiekty są ponownie widoczne:

   Uwaga:

   Jeśli nie widać wszystkich pożądanych obiektów, należy pamiętać, że ustawienia obszaru roboczego, głębokości widoku, konfiguracji widoku oraz przedstawienia obiektu również wpływają na widoczność obiektów.

Stosowanie filtra wyboru

Aby zdefiniować, które obiekty można wybierać w modelu, użyj filtrów wyboru. Należy pamiętać, że obiekt musi być widoczny, aby można go było wybrać w modelu.

 1. Na pasku narzędzi Wybieranie wybierz filtr z listy .

  Domyślnie lista znajduje się na dole okna głównego Tekla Structures.

  Wybierz na przykład filtr Name - Footing.

 2. Wybierz żądane obiekty w modelu.

  Możesz wybrać wiele obiektów lub nawet cały model jednocześnie. Teraz, gdy filtr jest aktywny, wybrane zostaną tylko obiekty zdefiniowane przez filtr. Jeśli na przykład aktywny jest filtr Name - Footing, można wybrać tylko stopy, a reszta obiektów pozostaje nietknięta:

 3. Jeśli nie możesz wybrać wszystkich obiektów zdefiniowanych przez filtr wyboru, sprawdź ustawienia filtra widoku i upewnij się, że wszystkie niezbędne przełączniki wyboru zostały włączone.
 4. Aby zakończyć korzystanie z filtra, na pasku narzędzi Wybieranie wybierz filtr standard.

  Wszystkie obiekty będzie można wybierać.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej