Wybieranie modeli referencyjnych, obiektów modeli referencyjnych i ich zespołów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wybieranie modeli referencyjnych, obiektów modeli referencyjnych i ich zespołów

Można wybierać całe modele referencyjne lub pojedyncze obiekty i zespoły będące elementami takich modeli. Użycie przełączników wyboru różni się w zależności od przypadku.

Wybieranie całego modelu referencyjnego

  1. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz modele referencyjne.
  2. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz komponenty.
  3. Wybierz model referencyjny.

Wybieranie obiektu modelu referencyjnego

  1. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz modele referencyjne.
  2. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz obiekty w komponentach.
  3. Wybierz żądane obiekty w modelu referencyjnym.

Wybieranie zespołu modelu referencyjnego

  1. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz modele referencyjne.
  2. Uaktywnij przełącznik wyboru Wybierz zespoły.
  3. Wybierz żądany zespół w modelu referencyjnym.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej