Wybieranie obiektów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wybieranie obiektów

Wiele poleceń Tekla Structures wymaga wybrania obiektów. Można wykonywać wybór pojedynczy i obszarem. Tekla Structures zaznacza wybrane obiekty. Liczba wybranych obiektów oraz uchwytów jest wyświetlona w dolnym prawym narożniku paska stanu. Przykład:

Obiekty można wybierać za pomocą różnych poleceń i metod. Aby określić typ obiektów, które można wybrać, użyj paska narzędzi Wybieranie i przełączników wyboru.

Wybieranie pojedynczych obiektów

 1. Muszą być aktywne odpowiednie przełączniki wyboru.
 2. Kliknij obiekt, aby go wybrać.

  Tekla Structures wyświetla wymiary i linie wymiarowe dla słupa, belki, grupy prętów i zestawu prętów. Ukrycie wymiarów umożliwiają opcje zaawansowane XS_​DISPLAY_​DIMENSIONS_​WHEN_​SELECTING_​OBJECTS i XS_​DISPLAY_​DIMENSIONS_​WHEN_​SELECTING_​REBARS.

Uwaga:

Gdy włączona jest opcja bezpośredniej zmiany , wymiary obiektu i linie wymiarowe są zawsze ukryte. Widoczne są tylko wymiary bezpośredniej zmiany. Ułatwia to orientację, które wymiary można edytować.

Wybranie wielu obiektów przy użyciu zaznaczania obszarem

Wybranie wielu obiektów umożliwia zastosowanie wyboru obszarem. Domyślnie, na wybór obiektów wpływa kierunek zaznaczenia.

 1. Muszą być aktywne odpowiednie przełączniki wyboru.
 2. Aby wybrać wszystkie obiekty znajdujące się całkowicie w obrębie prostokątnego obszaru, przeciągnij wskaźnik myszy od lewej do prawej, trzymając wciśnięty jej lewy przycisk.

 3. Aby wybrać wszystkie obiekty znajdujące się co najmniej częściowo w obrębie prostokątnego obszaru, przeciągnij wskaźnik myszy od prawej do lewej, trzymając wciśnięty jej lewy przycisk.

 4. Aby zmienić sposób działania zaznaczania obszarem, kliknij menu Plik > Ustawienia i zaznacz pole wyboru Częściowy wybór zakresem lub usuń jego zaznaczenie.
  Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Gdy opcja jest wyłączona, kierunek przeciągania ma wpływ na wybór obiektów. Gdy opcja jest włączona, wybierane są wszystkie obiekty leżące przynajmniej częściowo wewnątrz prostokątnego obszaru, niezależnie od kierunku zaznaczania.

Wybieranie wszystkich obiektów

Aby wybrać jednocześnie wszystkie obiekty, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na wstążce kliknij małą strzałkę w dół obok przycisku , a następnie kliknij Wybierz wszystkie obiekty.
 • Naciśnij klawisze Ctrl + A.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • polecenie Wybierz wszystkie obiekty uwzględnia filtr wyboru, przez co wybierane są tylko obiekty odpowiadające bieżącemu filtrowi wyboru.

 • polecenie Wybierz wszystkie obiekty wybiera również obiekty ukryte przez filtr widoku, obszar roboczy lub za pomocą polecenia Ukryj, jeśli tylko pasują do filtra wyboru.

Wybieranie poprzednich obiektów

Czasami trzeba ponownie wybrać te same obiekty, które były już wcześniej wybrane, ale których wybór został już anulowany. Aby wybrać wcześniej wybrane obiekty, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na wstążce kliknij małą strzałkę w dół obok przycisku , a następnie kliknij Wybierz poprzednie obiekty.
 • Naciśnij Alt+P.

Wybieranie obiektów według identyfikatora

Jeśli znasz GUID (unikatowy identyfikator globalny) lub identyfikator obiektu albo identyfikator GUID IFC obiektu referencyjnego, możesz za pomocą polecenia Wybierz według identyfikatora zlokalizować obiekty w modelu lub na rysunku.

Często można znaleźć informacje na temat identyfikatora GUID lub ID obiektu na przykład w raportach i plikach historii. Za pomocą polecenia Wybierz według identyfikatora można szybko znaleźć obiekty w modelu lub na rysunku, zamiast definiować filtra widoku czy filtra wyboru za pomocą określonego GUID lub identyfikatora. IFC GUID można stosować do znajdowania obiektów referencyjnych IFC. Przydaje się to do śledzenia aktualizacji i zmian w modelach referencyjnych IFC.

Można też użyć polecenia Wybierz według identyfikatora w celu badania identyfikatorów GUID wybranych obiektów zamiast korzystania z tradycyjnego zapytania.

Aby Procedura
Znajdowanie obiektów na podstawie identyfikatorów GUID, ID lub IFC GUID
 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W trybie modelowania: na wstążce kliknij małą strzałkę w dół obok przycisku , a następnie kliknij Wybierz według identyfikatora.
  • W trybie rysunku: w polu Szybkie uruchamianie wpisz Wybierz według identyfikatora.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz według identyfikatora.

 2. Skopiuj identyfikator obiektu, na przykład z pliku historii, do okna dialogowego.

  W oknie dialogowym można wprowadzić wiele identyfikatorów. Każdy identyfikator należy wprowadzić w osobnym wierszu lub oddzielić go średnikami ;.

 3. Aby zdefiniować wyszukiwanie, zaznacz odpowiednie pola wyboru.
  • Obiekty referencyjne: Tekla Structures wybiera obiekty IFC na podstawie identyfikatora GUID lub identyfikatora GUID IFC.
  • Zachowaj wybór: Tekla Structures zachowuje aktualnie wybrany obiekt i dołącza go do nowego wyboru.
  • Zoom wybrane: Tekla Structures wybiera obiekt i powiększa widok do niego.
 4. Kliknij Wybierz.

  Tekla Structures wybiera obiekty na podstawie identyfikatora GUID w modelu lub na rysunku.

  Jeśli istnieją identyfikatory, które nie znajdują się w modelu lub na rysunku, są one wyświetlane na pasku stanu jako identifier?.

Znajdowanie obiektu modelu na rysunku

Można wybrać obiekt w modelu, pobrać jego identyfikator, a następnie znaleźć go na rysunku na podstawie identyfikatora.

 1. W trybie modelowania: na wstążce kliknij małą strzałkę w dół obok przycisku , a następnie kliknij Wybierz według identyfikatora.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz według identyfikatora.

 2. Wybierz obiekt lub obiekty w modelu.
 3. Kliknij Pobierz.

  W oknie dialogowym Wybierz według identyfikatora wyświetlane są identyfikatory wybranych obiektów.

  Jeśli chcesz uzyskać identyfikatorów GUID IFC, upewnij się, że pole wyboru Obiekty referencyjne jest zaznaczone.

 4. Zostaw okno dialogowe otwarte.
 5. Otwórz rysunek.
 6. W trybie rysunku kliknij Wybierz, aby znaleźć obiekty na rysunku.

  Następnie można kontynuować pracę ze znalezionymi obiektami.

Znajdowanie obiektu rysunku w modelu

Można wybrać obiekt na rysunku, pobrać jego identyfikator, a następnie znaleźć go w modelu na podstawie identyfikatora.

 1. W trybie rysunku: w polu Szybkie uruchamianie wpisz Wybierz według identyfikatora.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz według identyfikatora.

 2. Wybierz obiekt lub obiekty na rysunku.
 3. Kliknij Pobierz.

  W oknie dialogowym Wybierz według identyfikatora wyświetlane są identyfikatory wybranych obiektów.

 4. Zostaw okno dialogowe otwarte.
 5. Zamknij rysunek.
 6. W trybie modelowania kliknij Wybierz, aby znaleźć obiekty w modelu.

  Następnie można kontynuować pracę ze znalezionymi obiektami.

Wybieranie uchwytów

Zdarza się, że konieczne jest wybranie tylko uchwytów elementu, na przykład podczas jego przesuwania.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że wyłączona jest opcja Częściowy wybór zakresem. Upewnij się, że przycisk Bezpośrednia zmiana nie jest aktywny.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia i upewnij się, że wyłączona jest opcja Częściowy wybór zakresem.
  Jeśli opcja Częściowy wybór zakresem nie jest wyłączona, wybór uchwytów za pomocą klawisza Alt nie będzie działać.
 2. Muszą być aktywne odpowiednie przełączniki wyboru.
 3. Aby uwzględnić cały element, przeciągnij wskaźnik myszy od lewej do prawej, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.

  Element zostanie wybrany:

 4. Przeciągnij wskaźnik myszy od lewej do prawej, trzymając wciśnięty klawisz Alt.

  Teraz wybrane są tylko uchwyty elementu:

Uwaga:

Jeśli włączony jest przełącznik Bezpośrednia zmiana , Tekla Structures wyświetla również uchwyty bezpośredniej zmiany w przypadku punktów odniesienia, naroży, segmentów i środkowych punktów segmentów wybranego elementu. Uchwyty te mają kolor niebieski.

Modyfikowanie wyboru

Do bieżącego wyboru można dodać lub usunąć obiekty.

 1. Aby dodać obiekty do bieżącego wyboru, naciśnij klawisz Shift i wybierz dodatkowe obiekty.
 2. Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie obiektu, naciśnij podczas wybierania klawisz Ctrl.
  Tekla Structures anuluje wybór obiektów, które były wybrane, i wybiera te, które nie były wybrane wcześniej.
 3. Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów i uchwytów, kliknij w innym miejscu.
  Przykładowo możesz kliknąć puste tło bieżącego widoku.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej