Zapisywanie i wczytywanie właściwości obiektu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zapisywanie i wczytywanie właściwości obiektu

Panel właściwości i wiele okien dialogowych jest w stanie zapisywać informacje o właściwościach w plikach właściwości. Te zapisane właściwości można wczytać później, podczas tworzenia nowych obiektów.

Na przykład można przed rozpoczęciem modelowania zdefiniować właściwości każdego typu obiektu, którego tworzenie jest planowane, a następnie użyć tych plików właściwości użytkownika podczas tworzenia nowych obiektów. Tekla Structures przechowuje pliki właściwości użytkownika, włącznie z właściwościami podrzędnych okien dialogowych w folderze \attributes bieżącego modelu.

Właściwości obiektu można zapisywać i wczytywać w panelu właściwości lub w oknie dialogowym, zależnie od typu obiektu.

Zapisywanie i wczytywanie właściwości w panelu właściwości

Korzystanie z panelu właściwość do zapisywania i wczytywania właściwości

 1. Kliknij obiekt modelu, aby wyświetlić jego bieżące właściwości na panelu właściwości.
 2. W panelu właściwości zmodyfikuj lub wprowadź właściwości, które chcesz zapisać.
 3. W polu obok przycisku wprowadź nazwę pliku właściwości, w którym zapisane są właściwości.

  Przykładowo Moje właściwości.

 4. Kliknij , aby zapisać właściwości w pliku właściwości.

  Plik właściwości zostanie zapisany w folderze bieżącego modelu:

 5. Aby wczytać zapisane właściwości, wybierz na liście plik właściwości.
  • Jeśli wybierzesz obiekt w modelu i wczytasz plik właściwości w panelu właściwości, natychmiast zostaną wczytane właściwości i atrybuty użytkownika (UDA). Zmienione właściwości są wyróżnione na żółto w panelu właściwości. Kliknij Zmień, aby zastosować nowe wartości.

   Jeśli występują zmiany tylko w wartościach atrybutów UDA w oknie dialogowym UDA, a nie w panelu właściwości przycisk Zmień w panelu właściwości nie uaktywni się. Kliknij Zmień w oknie dialogowym UDA, aby aktywować wartości UDA.

  • Jeśli uruchomisz polecenie tworzenia obiektu w modelu i wczytasz plik właściwości na panelu właściwości, właściwości i atrybuty użytkownika (UDA) zostaną użyte natychmiast i Tekla Structures utworzy obiekt z użyciem wczytanych wartości.

  Uwaga:

  Jeśli okno dialogowe UDA jest otwarte przy wczytywaniu pliku właściwości w panelu właściwości, okno dialogowe UDA aktualizuje się i są wyświetlane w nim wartości UDA zapisane w pliku właściwości. Jeśli najpierw zaznaczysz obiekt i wczytasz plik właściwości, a następnie otworzysz okno dialogowe UDA, w oknie dialogowym wyświetlane są wartości UDA wybranego obiektu.

  Aby sprawdzić, które wartości UDA są zapisane w pliku właściwości, musisz najpierw otworzyć okno dialogowe UDA lub wczytać plik właściwości ponownie po otwarciu okna dialogowego UDA.

 6. Aby wprowadzić zmiany w istniejącym pliku właściwości:
  1. Wczytaj plik właściwości, który chcesz zmienić.
  2. Zmodyfikuj właściwości.
  3. Kliknij .

   Tekla Structures zapisuje zmiany w pliku właściwości widocznym na liście, nadpisując stary plik właściwości.

   Tekla Structures użyje nowych właściwości, kiedy następnym razem będziesz tworzyć obiekt tego samego typu.

   Jeśli chcesz utworzyć obiekt przy użyciu standardowych wartości zamiast zapisanych właściwości, wczytaj plik standard.

Zapisywanie i wczytywanie właściwości w oknie dialogowym

Używaj tej metody w przypadku właściwości wyświetlanych w tradycyjnym oknie dialogowym. Na przykład w przypadku właściwości obiektu rysunku.

 1. Otwórz okno dialogowe właściwości.
 2. W oknie dialogowym zmień lub wprowadź właściwości, które chcesz zapisać.
 3. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź nazwę pliku właściwości, w którym zapisane są właściwości.

  Przykładowo Moje właściwości.

 4. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać właściwości w pliku właściwości.

  Plik właściwości zostanie zapisany w folderze bieżącego modelu:

 5. Aby wczytać zapisane właściwości, wybierz na liście plik właściwości i kliknij Wczytaj.
 6. Aby wprowadzić zmiany w istniejącym pliku właściwości:
  1. Wczytaj plik właściwości, który chcesz zmienić.
  2. Zmodyfikuj właściwości.
  3. Kliknij Zapisz.

   Tekla Structures zapisuje zmiany w pliku właściwości widocznym na liście, nadpisując stary plik właściwości.

Usuwanie istniejących już właściwości

Pliki właściwości użytkownika można usuwać ręcznie z folderu \attributes modelu.

 1. Usuń wybrany plik właściwości z folderu \attributes modelu.

  Pliki właściwości mogą mieć różne rozszerzenia nazw plików zależnie od ich typu.

 2. Uruchom ponownie Tekla Structures.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej