Zmiana rozmiaru i kształtu obiektów modelu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiana rozmiaru i kształtu obiektów modelu

Przy użyciu uchwytów zmian bezpośrednich możesz modyfikować rozmiar, kształt oraz przesuwać obiekty modelu. Po wybraniu obiektu Tekla Structures wyświetla uchwyty i wymiary specyficzne dla danego obiektu modelu.

Zmianę bezpośrednią można zastosować do następujących typów obiektów:

 • Elementy
 • Obiekty konstrukcyjne
 • Siatki i linie siatki
 • Cięcia liniowe i cięcia wieloboczne
 • Zbrojenie
 • Linie prowadzące, modyfikatory i lica ramion zestawów prętów
 • Przerwy robocze
 • Elementy użytkownika
 • Obciążenia
 1. Upewnij się, że włączona jest Bezpośrednia zmiana.

  Aby włączyć lub wyłączyć bezpośrednią zmianę, kliknij lub naciśnij klawisz D.

 2. Kliknij obiekt, aby go wybrać.

  Tekla Structures wyświetli uchwyty służące do zmieniania obiektu.

  Podczas powolnego przesuwania wskaźnika myszy nad krawędziami obiektu pokazywane są odpowiednie wymiary. Kolory wymiarów są zgodne z kolorami osi współrzędnych płaszczyzny roboczej: kolor czerwony w osi X, zielony w osi Y i niebieski w osi Z. Wymiary diagonalne mają kolor magenta.

 3. Aby zmienić kształt obiektu, przeciągnij dowolny z uchwytów.

  Poniżej podano kilka przykładów uchwytów zmian bezpośrednich:

  Uchwyt Opis

  Uchwyt punktu odniesienia

  Uchwyt punktu środkowego

  Uchwyt punktu końcowego (wyłącznie dla prętów zbrojeniowych)

  Uchwyt płaszczyzny

  Uchwyt linii

  Uchwyt osi (dotyczy tylko elementów i części użytkownika)

  Uchwyt obrotu (dotyczy tylko elementów specjalnych i części użytkownika)

  Wskazówka:

  Możesz użyć przełączników przyciągania podczas przeciągania uchwytu. Aby tymczasowo wyłączyć przełączniki przyciągania, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu.

 4. Aby nadać wymiarowi konkretną wielkość, zmień wartość wymiaru.
  1. Kliknij wymiar, aby go wybrać.

  2. Wpisz nową wartość.

   Żółta strzałka wskazuje kierunek, w którym nastąpi wydłużenie lub skrócenie obiektu. Kierunek można zmieniać, klikając strzałki.

  3. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić nową wartość.

 5. Aby zmienić dany wymiar tylko na jednym końcu, przesuń grot strzałki wymiaru.

  Możesz przeciągnąć grot strzałki do nowego położenia albo wpisać dokładną odległość lub współrzędne.

  1. Wybierz grot strzałki wymiaru, który chcesz przesunąć. Przykład:

   Aby zmienić wymiar na obu końcach, wybierz oba groty strzałek.

  2. Wpisz odległość lub współrzędne.

   Po rozpoczęciu wpisywania Tekla Structures wyświetli okno dialogowe Wprowadź położenie numeryczne. Kliknij OK, aby potwierdzić wymiar.

 6. Aby dodać nowy narożnik obiektu, przeciągnij uchwyt punktu środkowego . Przykład:

 7. Aby wyświetlić więcej opcji zmian, wybierz uchwyt.

  Zostanie wyświetlony kontekstowy pasek narzędzi z większą liczbą opcji. Dostępność opcji zależy od wyboru obiektu i uchwytu.

  Kliknij ten przycisk

  Opis

  Lokalizacja

  Przesunięcie uchwytu do dowolnej lokalizacji w przestrzeni 3D.

  Przesunięcie uchwytu tylko na płaszczyźnie XY.

  Przesunięcie uchwytu tylko w kierunku Z.

  Przesuń uchwyt tylko wzdłuż linii odniesienia.

  Przesunięcie uchwytu tylko w kierunku równoległym.

  Przesunięcie uchwytu tylko w kierunku prostopadłym.

  Przesuń uchwyt równolegle do określonej płaszczyzny. Wybór płaszczyzny i przeciągnięcie uchwytu do nowego położenia.

  Ta opcja może przydać się na przykład podczas pracy nad pochyłym dachem.

  Kontrolowanie widoczności wymiarów zmiany bezpośredniej. Kliknij symbol oka, aby pokazać lub ukryć wymiary.

  • Wymiary X, Y, Z: Wyświetlane są wszystkie wymiary ortogonalne w kierunkach X, Y płaszczyzny roboczej i Z.

  • Wymiary całkowite: Wyświetlana jest tylko długość całkowita.

  Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytów środkowych.

  Dodawanie nowego punktu na końcu obiektu.

  Opcja dostępna tylko dla obiektów takich jak polibelki, panele, ławy fundamentowe oraz modyfikatory zestawów prętów zbrojeniowych, przebiegających przez wiele punktów.

  Uwaga:

  Niektóre z tych opcji znajdują się w rozwijanej sekcji kontekstowego paska narzędzi. Kliknij mały symbol trójkąta na kontekstowym pasku narzędzi, aby pokazać lub ukryć opcje:

 8. Aby usunąć uchwyt, wybierz go i naciśnij Delete.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej